Miejscowości

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

A B C D E F G H I J K L

Ł M N O P R S T U W Z Ż

 

Bibliografia

 - powyższy odnośnik prowadzi do strony ze spisem najważniejszych pozycji, z których korzystałem podczas tworzeniu strony (a zwłaszcza opisów miejscowości). Muszę jednocześnie zaznaczyć, że strona nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego "projektu badawczego" i ma głównie charakter komplikatorski, uzupełniający pewną lukę w sieci. Poszczególne teksty pochodzą często z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałem się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu...

 

PS: W ostatnim czasie rozbudowałem hasła o szczegółowe opisy historii i architektury poszczególnych miejscowości i obiektów, będące obszernymi cytatami ze świetnej pozycji "Katalog zabytków sztuki w Polsce ..." (patrz Bibliografia), do której zakupu gorąco wszystkich zachęcam! Nie posiadają one co prawda oddzielnych przypisów do każdego fragmentu (przede wszystkim są to chronologiczne spisy kolejnych właścicieli miejscowości oraz dokładne opisy wyglądu i wyposażenia poszczególnych obiektów), ale w każdym tak uzupełnionym tekście zamieściłem informację, że dany tekst pochodzi w całości lub głównie z "Katalogu..."

 

Należy też podkreślić, iż choć z jednej strony są to bezcenne informacje dla osób zainteresowanych historią regionu, z drugiej - mam świadomość, że dla przeciętnego turysty będą mało przydatne lub wręcz paradoksalnie zmniejszą czytelność i użyteczność poniższych tekstów. Jednak jak już parę razy na stronie podkreślałem, ma ona zarówno charakter swoistej "e-informacji turystycznej", a jednocześnie powinna stanowić najpełniejsze kompendium wiedzy o regionie w sieci o charakterze encyklopedycznym. Taką "podwójną" funkcję pełnią też (z większym lub mniejszym powodzeniem) opisy miejscowości.

Zachęcam gorąco wszystkich do wskazywania ewentualnych błędów faktograficznych, uzupełniania informacji lub nawet wskazywania zwykłych błędów redakcyjnych, które przy tak dużej ilości tekstu (bez korekty ;) są niestety nieuchronne.

 

Dawne miasta

 

Mini słownik-architektoniczny

 - w związku z rozbudową opisów miejscowości o szczegółowe, "techniczne" opisy architektoniczne dodałem ten niewielki słownik (zawiera hasła tylko z części tekstów)

 

A

 

B

 

1. Biała Podlaska

- murowany kościół z końca XVI w. z dwiema kaplicami - z I poł. XVII w. i pocz. XVIII w.
- murowana brama-dzwonnica z poł. XVIII w.
- murowana plebania z poł. XVIII w.
- drewniana wikarówka z pocz. XIX w.
- murowane zabudowania gosp. z XIX w.
- cmentarz przykościelny z murem (z dwiema bramami) z II poł. XIX w., dawną kostnicą, trzema nagrobkami z I poł. XIX w. i starą kropielnicą

- tablice na elewacji i wewnątrz kościoła, w tym trzy związane z II WŚ

- murowany kościół  z II poł. XVII w.
- murowany klasztor z II poł. XVII w. (z dwiema tablicami związanymi z II LO)

- murowane ogrodzenie z I poł. XVIII w.

- Podlaskie Epitafium Żołnierskie
 

- dawna murowana cerkiew unicka z poł. XVIII w.
- murowany klasztor z końca XVIII w.
- murowane ogrodzenie z I poł. XX w.
 

- współczesna murowana cerkiew prawosławna (ze współczesną murowaną dzwonnicą)

- cmentarz prawosławny z nagrobkami z IV ćw. XIX w.

- murowana kapliczka przydrożna z końca XVIII w.

- pomnik Akcji Wisła

 

zespół zamkowy z XVII w.

- fortyfikacje ziemne typu holenderskiego z poł. XVII w. - 3 bastiony, kurtyny, fosa

- murowana brama wjazdowa z II poł. XVII w.

- murowana wieża bramna z XVII w.

- szyja bramna z I poł. XX w.
- murowana wieżyczka z I poł. XVII w.

- skrzydło zach. z końca XVII w. (z wieżą)

- dwie murowane oficyny - pn.-wsch., z końca XVII w. i pn.-zach.
- murowana kaplica z I poł. XVII w.

- murowana kordegarda z I poł. XX w.
- 2 figury - z pocz. i z I poł. XX w.
- park z I poł. XX w. (ze starszym starodrzewiem)

- lufy armatnie (z końca XIX w.?) i "kamienna baba"

- zegar słoneczny, "pomnik województwa"

 

- zachowany zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem i szachownicowym układem ulic

- dawny ratusz (z I poł. XIX w.?)

- "ławeczka Kraszewskiego", pomnik Niepodległości i miejsce straceń na rynku
 

- murowane domy i kamienice w centrum miasta, m.in.:

- Warszawska 8 - z I poł. XIX w.

- "Kamienica Kijowskiego" z końca XIX w.

- "Pod wieszczami" z końca XIX w.

- dom architekta Władysława Wołłodko z pocz. XX w.

 

- drewniane domy i wille, m.in.:
- "Willa rosyjskiego generała" z poł. XIX w.

- Długa 16 - willa z końca XIX w.

- Piłsudskiego 25 - dom z I poł. XIX w.

 

- murowana zabudowa z  II poł. XIX w. i pocz. XX w. m.in. w rynku i przy ulicach: Moniuszki, Janowskiej, Brzeskiej na odcinku do ul. Prostej

- zabudowa drewniana o charakterze miejskim z II poł. XIX w. i XIX/XX (m.in. ul. Narutowicza na odcinku od kościoła św. Antoniego do domu Kijowskiego, ul. Brzeska 24, 26, 30, 34, 36, 51; ul. Piłsudskiego 12, 13, 15, 17, ul. Kolejowa, ul. Zielona)

 

- murowany gmach dawnej Akademii Bialskiej, z II poł. XVI w. i I poł. XVII w.

- pomnik J.I. Kraszewskiego z I poł. XX w. i tablice na budynku liceum

 

- murowany dawny szpital i klasztor Szarytek z I poł. XVII w. (z kaplicą)

- murowany dawny pawilon szpitalny z I poł. XIX w.

- kamienna figura Immaculaty z II poł. XVIII w.

- żeliwna pompa z I poł. XIX w.

 

- murowana dawna austeria z II poł. XVIII w.

- murowany dawny szpital żydowski z pocz. XX w.

- murowany budynek dawnego sądu z pocz. XX w.

- murowany budynek więzienia z II poł. XIX w. (z tablica poświęconą akcji AK)


- cmentarz katolicki z pocz. XIX w. z nagrobkami z XIX w.

- murowana kaplica z I poł. XIX w.

- murowane ogrodzenie z bramą z pocz. XX w.

- pomnik i mogiła żołnierzy 34. pułku piechoty oraz wiele mogił żołnierzy i ludności cywilnej poległej w latach 1919-1920 i 1939-44

 

- dawny cmentarz unicki z XVI/XVII w. (bez nagrobków), z murowaną kapliczką z poł. XIX w.
- dawny kirkut z poł. XIX w. (bez macew) z pomnikiem Ofiar Holokaustu

- cmentarz przyszpitalny z nagrobkiem z II poł. XIX w.

- cmentarz żołnierzy niemiecko-austriackich z 1915 (z pomnikiem)

- cmentarze z II WŚ - radziecki i jeńców włoskich (z pomnikami)
 

- zespół dworca kolejowego

- murowany dworzec z I poł. XX w. (z dwie tablicami - dot. wizyt J. Piłsudskiego i kolejarzom poległym podczas II WŚ)

-  murowana wieża ciśnień z I poł. XX w.

- murowany budynek przy ul. Stacyjnej 5

- założenie parkowe z drewnianym domem naczelnika stacji z pocz. XX w.

- dawny murowany domek dróżnika (?)

- murowany dworzec kolejki wąskotorowej z 1915 i druga stacja kolejki

 

- przedwojenny budynek fabryki Rabego (z tablicą dot. ofiar II WŚ)

- tzw. "Stary młyn"

 

- dwa murowane bloki oficerskie z I poł. XX w.

- dawne drewniane kasyno oficerskie z I poł. XX w.

- pomnik żołnierzy 34. pułku piechoty z I poł. XX w.

- murowany budynek koszar carskich (?)

- pomnik bialskich lotników

 

- pomniki: patrona miasta, Solidarności, jeńców sowieckich Sybiraków oraz ofiar II WŚ

- tablice: na dawnym Domu Nauczyciela, na ul. Budkiewicza, na dawnym lokalu konspiracyjnym, na dawnej katowni UB

 

2. Białka

- murowany dwór z końca XIX w.

- pozostałości parku z I poł. XIX w.

- murowana kapliczka z końca XIX w.

 

- pomnik powstańców styczniowych

- stawy rybne

 

3. Bielany

- pomnik ofiar potyczki z II WŚ

 

4. Bordziłówka

- zabytkowy cmentarz z pocz. XIX w.

 

5. Borsuki

- 2 punkty widokowe

- pomnik ofiar II WŚ

- drewniany, współczesny dworek-pensjonat (dwa przebudowane obiekty z pocz. XX w.)

 

6. Brześć

- Twierdza Brzeska z XIX w.

- przebudowane dawne klasztory jezuitów i bazylianów z I poł. XVII w.

- ruiny klasztoru bernardynek z XVIII w. i  sobór Św. Mikołaja z II poł. XIX w. na terenie Twierdzy
- sobór katedralny z II poł. XIX w.

- cerkiew p.w. św. Mikołaja z pocz. XX w.

- kościół z poł. XIX w.

- zbór protestancki z I poł. XX w.

- zabudowa miejska od XIX do pocz. ХХ w. i zabudowa w stylu zakopiańskim z I poł. XX w.

- cmentarze: katolicki, Tryszynski, z 1920 r.
 

7. Bukowice

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- granitowy głaz, tzw. "kamienna baba"

- drewniany wiatrak

- kapliczka przydrożna z końca XIX w.

 

C

 

8. Choroszczynka

- współczesny kościół z obrazami Bazylego Albiczuka i wyposażeniem z XVIII-XIX w.

 

9. Chotyłów

- murowany dworzec z II poł. XIX w.

- murowany dom dróżnika z II poł. XIX w.

- kąpielisko

 

10. Cicibór Duży

- dawna drewniana cerkiew unicka z poł. XVII w.

- zabudowania folwarczne z II poł. XIX w.

- pozostałości parku z I poł. XIX w.

 

11. Cieleśnica

- murowany pałac z I poł. XIX w.

- murowana oranżeria z I poł. XIX w.

- park krajobrazowy z pocz. XIX w., staw

 

- zabudowania folwarczne z XIX/XX w.

- pomnik lotników z II WŚ

 

D

 

12. Dąbrowica Duża

- 2 kapliczki przydrożne - drewniana z końca XIX w. i murowana z XIX/XX w.

 

13. Dąbrowica Mała

- 3 kapliczki przydrożne: murowana z I poł. XX w., drewniana z XIX w. i drewniana z I poł. XX w. z figurą z XIX w.

- dom malarza Bazylego Albiczuka

- prawosławny cmentarz

 

14. Dobratycze

- drewniana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- cmentarz prawosławny z pocz. XIX w.

 

15. Dobrynka

- murowana kapliczka z I poł. XX w.

- cmentarz wojskowy z I WŚ

 

16. Dobryń Duży

- drewniany kościół z I poł. XX w.

- średniowieczne grodzisko z VIII-XI w. (?)

- mogiła wojskowa z I WŚ

 

17. Dokudów

- średniowieczne grodzisko z XII w.

- dawna drewniana cerkiew neounicka z I poł. XX w.

- drewniana kapliczka przydrożna z końca XIX w.

- nagrobki prawosławne z I poł. XX w. na cmentarzu

- chata kryta strzechą z XIX w.

 

- ścieżka turystyczno-przyrodnicza

 

18. Dołha

- murowana dzwonnica z II poł. XVIII w.

- murowana plebania z XIX/XX w.

 

- cmentarz z nagrobkami z poł. XIX w.

- murowany budynek gospodarczy z I poł. XIX w.

- pomnik powstańców styczniowych

 

19. Drelów

- dawna murowana cerkiew unicka z I poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z I poł. XIX w.

- murowana kapliczka z lat 30-tych XX w.

 

- dawna cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- cmentarz z drewnianym krzyżami z XIX w.

 

20. Droblin

- murowany dwór z poł. XIX w.

- pozostałości parku z II poł. XIX w.

- stawy dworskie

 

21. Dubica Duża

- drewniana kapliczka przydrożna z XIX/XX w.

 

22. Dubów

 

E

 

F

 

G

 

23. Gnojno

- dawna murowana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

- nagrobek unickiego proboszcza z poł. XIX w.

 

- cmentarz prawosławny (dawniej unicki)

- punkt widokowy na szczycie 30-metrowej skarpy pradoliny Bugu

 

24. Grabanów

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- murowane wozownia i stajnia z I poł. XX w.

- drewniany czworak z II poł. XIX w.

- pomnik

 

H

 

25. Hanna

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z I poł. XVIII w.

- drewniana plebania z I poł. XIX w.

 

- cmentarz przycerkiewny i cmentarz unicki

- drewniana kaplica cmentarna z II poł. XIX w.

- 2 kapliczki - murowana z końca XVIII w. i drewniana z XIX w.

 

26. Hola

- trzy pomniki ofiar II WŚ (w tym jeńców francuskich i radzieckich)

 

27. Horbów

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- drewniana plebania z lat 20-tych XX w.

- cmentarz wojenny z I WŚ

 

28. Horodyszcze

- murowany pałac z I poł. XIX w.

- pozostałości parku z XVIII w.

- pozostałości zabudowań folwarcznych z I poł. XIX

 

- dwa grodziska, na jednym z nich cmentarz z pocz. XIX w. i pozostałości fortalicji z XVI w.

- drewniana kapliczka z II poł. XIX w.

- drewniana zabudowa z XIX w.

 

29. Hrud

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- drewniana plebania po 1919

 

30. Husinka

- 3 pomniki (żołnierza poległego w 1920, ofiar II WŚ i J.J.P. Deskura)

 

31. Huszcza

- murowany kościół z lat 30-tych XX w.

- cmentarz z nagrobkami z XIX w.

 

32. Huszlew

- murowany kościół z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica-brama z poł. XIX w.

 

- murowany dwór z XVIII/XIX w.

- ruiny murowanej oranżerii z XIX w.

- pozostałości parku ze stawem

- zabudowania folwarczne, stajnie, spichlerz

 

- pomnik bitwy z II WŚ

 

I

 

Inne

(Jaźwiny, Kuzawka, Kużawka, Porosiuki, Sielczyk, Sławacinek, Worgule)

 

J

 

33. Jabłeczna

- murowana cerkiew prawosławna z I poł. XIX w.

- murowane zabudowania klasztorne z I poł. XIX w. (otoczone dwoma murami z bramami)

- murowana brama dzwonnica z I poł. XIX w.

- drewniany dom namiestnika z XIX/XX w.

- dwie drewniane kaplice prawosławne z pocz. XX w.

- starodrzew dębowy

 

- dawna drewniana cerkiew unicka z XVIII w.

- 2 drewniane wiatraki - z końca XIX w. i I poł. XX w.

- kilka drewnianych chat z początku XX w.

 

34. Jabłoń

- murowany pałac z pocz. XX w.

- murowana oficyna z końca XIX w.

- obiekty architektury pałacowej z pocz. XX w. (kaplica, oranżeria, brama wjazdowa, kordegarda)

- park krajobrazowy

- zabudowania folwarczne z pocz. XX w.

 

- murowany kościół z pocz. XX w.

- drewniana zabudowa z poł. XIX w.

- pomniki - 500-lecia Jabłonia, mogiła Kleeberczyków

 

35. Jakówki

- murowany dwór z lat 30-tych XX w.

- park z II poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze z lat 30-tych XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z I poł. XIX w.

 

 

36. Janów Podlaski

 

Zespół pokatedralny

- murowana kolegiata z I poł. XVIII w.

- pomnik bpa Adama Naruszewicza z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z I poł. XVIII w.

- dwa murowane budynki dawnego seminarium z poł. XVIII w.

- murowane ogrodzenie z przełomu XVIII-XIX w. z bramą wjazdową

- figura z lat 20-tych XX w.

- murowana plebania z końca XIX w.

 

- murowany kościół z końca XVIII w.

- murowana brama-dzwonnica z II poł.  XIX w.

- cmentarz przykościelny i ogrodzenie

- murowana plebania z końca XIX w.

 

- cmentarz z pocz. XIX w. z licznymi nagrobkami z poł. XIX w. i pocz. XX w.

- murowana kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

- murowana kapliczka przydrożna z II poł. XVIII w.

 

Zespół pałacowy

- dwa murowane pawilony pałacowe z II poł. XVIII w.

- pozostałości parku

- fosa otaczająca sztuczne wzniesienie i murowany most

- pawilon ogrodowy - tzw. grota Naruszewicza z końca XVIII w.

- murowana brama wjazdowa

- figura z lat 20-tych XX w.

- zabudowania folwarczne

 

- murowany dom Ryttów z końca XVIII w.

- murowane dawne jatki z końca XVIII w. lub I poł. XIX w.

-  murowany dom z pocz. XX w.

- drewniana zabudowa z końca XIX i pocz. XX w.

- trzy pomniki - Józefa Piłsudskiego i żołnierzy POW (rekonstrukcja pomników z lat 30-tych XX w.) oraz współczesny pomnik ofiar II WŚ

 

-  zespół murowanych stajni na Wygodzie z XIX w.

- stajnie: "Zegarowa" z I poł. XIX w. oraz "Czołowa", "Woroncowska", dawny lazaret koński i cztery stajnie prywatne z II poł. XIX w.

- cmentarz zasłużonych koni i starodrzew na terenie stadniny

 

- ścieżka przyrodnicza, m.in. po rezerwacie "Łęg Dębowy"

 

 

K

Kaliłów

- cmentarz 40 tys. jeńców radzieckich

- pomnik ofiar II WŚ

 

37. Kijowiec

- współczesna murowana cerkiew prawosławna

- prawosławne nagrobki z XIX w.

- murowane kapliczki przydrożne z XIX/XX w. i z lat 30-tych XX w.

 

 38. Klonownica

-  dawna murowana cerkiew unicka z poł. XIX w.

- drewniana dzwonnica z II poł. XIX w.

- dawny cmentarz z zabytkowymi nagrobkami

 

39. Klonownica Plac

 - murowany dwór z poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- dawne zabudowania gospodarcze z XIX w. - gorzelnia i kuźnia

 

40. Kobylany

- murowana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- 3 forty twierdzy brzeskiej, obok jednego kąpielisko i stawy

- cmentarz z nagrobkami z XIX w.

- pomnik żołnierzy poległych w 1919

 

41. Kłoda

- pomnik z I poł. XX w. poświęcony rodzinie Koniuszewskich

 

42. Kodeń

- murowany kościół z I poł. XVII w.

- cmentarz przykościelny, murowany mur z bramą z lat 30-tych XX w.

- murowany budynek klasztorny z lat 20-tych XX w.

- murowane: budynek klasztoru i "Dom Pielgrzyma" z lat 30-tych XX w. z Muzeum

 

- dawna prawosławna cerkiew zamkowa z I poł. XVI w.

-  piwnice zamku Sapiehów z I poł. XVI w.

- murowana kaplica odpustowa z lat 30-tych XX w. na pozostałościach dawnego arsenału (z I poł. XVI w.)

- współczesna Kalwaria; pozostałości wałów ziemnych, układ bastionów i fosa

 

- murowany pałac, tzw. Placencja, z I poł. XVIII w.

- park krajobrazowy z XIX w. (nagrobek z lat 30-tych XX w. i murowana kapliczka z lat 20-tych XX w.)

- murowana oficyna z I poł. XVIII

 

- cmentarz z murowaną bramą i ogrodzeniem z lat 30-tych XX w., z nagrobkami z II poł. XIX w.

- murowana kaplica cmentarna z pocz. XIX w.

 

- murowana dzwonnica nieistniejącej już cerkwi unickiej, z I poł. XIX w.

- współczesna cerkiew prawosławna

- trzy figury z I poł. XX w.

- krzyż pamiątkowy z pocz. XX w.

 

43. Kolano

- murowany pałac z poł. XIX., pozostałości parku

- drewniana zabudowa wsi z XIX w.

- murowany kościół z lat 30-tych XX w.

 

44. Kolembrody

- drewniany kościół z lat 30-tych XX w. z obrazem z XVII w.

 

45. Kołczyn

- dawna drewniana unicka kaplica cmentarna z poł. XIX w.

 

46. Komarno

- dawna murowana kaplica dworska z I poł. XIX w.

- drewniana dzwonnica z lat 20-tych XX w.

- krzyż przydrożny z datą 1831

 

47. Konstantynów

- murowany pałac z poł. XVIII w. i I poł. XIX w.

- park krajobrazowy z I poł. XIX w. (przekształcony z parku z poł. XVIII w.), brama i kamienny mur

- murowane  zabudowania gospodarcze - dworek, gorzelnia i stajnie z pocz. XX w.

- murowane zabudowania folwarku z II poł. XIX w., otoczone kamiennym murem

- resztki murów pierwszego dworu

 

- dawna murowana cerkiew unicka z I poł. XIX w.

- murowany budynek dawnej organistówki z I poł. XX w.

 

- murowany kościół z pocz. XX w.

- murowana plebania z I poł. XX w.

-  murowane: stajnia z pocz. XX w. i dwa budynki gospodarcze z I poł. XX w.

- żeliwny krzyż na cmentarzu przykościelnym

 

- współczesny pomnik - rekonstrukcja pomnika z okresu międzywojennego

- kilka murowanych domów z II poł. XIX w. przy rynku

 

48. Kopytów

- drewniana cerkiew prawosławna z lat 30-tych XX w.

 

49. Korczówka

- murowana kapliczka przydrożna z ok. poł. XIX w.

 

50. Koroszczyn

- murowany dwór z poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- murowana rządcówka z II poł. XIX w. i murowana lodownia

 

- fort twierdzy brzeskiej

- pomnik z lat 30-tych XX w.

 

51. Kostomłoty

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVII w., dziś neounicka

- współczesna drewniana kaplica neounicka

- drewniana plebania z końca XIX w.

 

- współczesna drewniana cerkiew prawosławna

- pozostałości parku dworskiego

- kilka drewnianych domów z XIX/XX w.

 

52. Koszoły

- pozostałości parku krajobrazowego z II poł. XIX w.

- murowana rządcówka z pocz. XIX w.

- murowany spichlerz z II poł. XIX w.

- murowana kapliczka z końca XIX w.

 

53. Kościeniewicze

- dawna drewniana cerkiew unicka z II poł. XVII w.

 

54. Kownaty

- drewniany dwór z I poł. XIX w. otoczony parkiem

 

55. Kozły

- murowana kapliczka przydrożna z lat 30-tych XX w.

 

56. Kozula

- murowany pałac z końca XIX w.

 

57. Kożuszki

- murowany kościół z lat 30-tych XX w,

- drewniana kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

 

58. Krasówka

- murowany dwór z II poł. XIX w.

 

59. Krzyczew

- dawna drewniana cerkiew unicka z pocz. XIX w.

 

- murowany dwór z I poł. XIX w.

- murowana oficyna z I poł. XIX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z II pol. XIX w.

 

- dwa zabytkowe nagrobki z XIX i pocz. XX w.

- drewniany wiatrak-koźlak z lat 20-tych XX w.

- dwa kurhany

- ścieżka przyrodnicza

 

L

 

60. Lebiedziew

- forty twierdzy brzeskiej

 

61. Leszczanka

- mogiła żołnierzy AK

 

62. Leśna Podlaska

 

Zespół kościelno-klasztorny

- murowana bazylika z I poł. XVIII w.

- murowana kaplica z I poł. XVIII w.

- mur z XVII i XIX w., murowana brama z II poł. XVIII w., fosa, most z XIX/XX w. i dwa mostki

- pozostałości parku klasztornego i pomniki przyrody

 

- zespół budynków klasztornych

- murowane budynki: Domu Pielgrzyma z poł. XIX w., klasztoru I z I poł. XIX w., klasztoru II i z kaplicy klasztornej II poł. XIX w. oraz internatów "małego", "dużego" i tzw. Szkoły ćwiczeń z pocz. XX w.

- drewniany Dom Ksieni z końca XIX w., murowana szkoła z II poł. XIX w., zespół dawnych murowanych budynków gospodarczych z XIX/XX w., murowana studnia z końca XIX w.

 

- murowany zespół więzienny z pocz. XX w.

- cztery domy z II poł. i końca XIX w., dawna karczma, zespół murowanych domów z XIX/XX w.

- dwa pomniki ofiar II WŚ

- rezerwat Chmielinne

 

63. Ludwinów

- park krajobrazowy z poł. XIX w.

- murowany spichlerz z II poł. XIX w.

- współczesny dwór w miejscu starego

- stawy dworskie

- kamienna figura z II poł. XIX w.

- pomnikowa aleja lipowa

 

Ł

 

64. Łobaczew

- forty twierdzy brzeskiej

 

65. Łomazy

- murowany kościół z pocz. XX w.

- murowana plebania z I poł. XX w.

 

- cmentarz z nagrobkami z XIX w.

- drewniana kaplica z końca XVIII w.

- murowana kapliczka przydrożna z XIX w.

- dawny kirkut bez zachowanych nagrobków

 

66. Łózki

- drewniana kaplica z lat 30-tych XX w.

 

67. Łukowce

 

68. Łyniew

- drewniana kapliczka przydrożna z I poł. XX w.

 

M

 

69. Makarówka

- dawna drewniana cerkiew unicka z pocz. XVIII w.

 

70. Malowa Góra

- murowany kościół z pocz. XX w.

- dawna drewniana dzwonnica z końca XVIII w.

- murowana plebania z pocz. XX w. i dawny drewniany dom parafialny z końca XIX w.

- cmentarz z nagrobkami z II poł. XIX w. i cmentarz przykościelny z murowaną bramą z lat 30-tych XX w.

 

71. Małaszewicze Duże

 - tzw. suchy port przeładunkowy

- zabytkowa lokomotywa

 

72. Mielnik

- punkt widokowy i pozostałości murowanej kaplicy prawosławnej z II poł. XIX w. na szczycie wczesnośredniowiecznego grodziska

- ruiny murowanego kościoła z XVI w.
- dawna drewniana cerkiew unicka z II poł. XVIII w. na cmentarzu prawosławnym
- murowana cerkiew prawosławna z I poł. XIX w.

- dawna murowana synagoga z poł. XIX w. (obecnie galeria)

- murowany kościół z I poł. XX w.

- dawna murowana plebania z poł. XIX w.

- prom linowy na Bugu

 

73. Międzyrzec Podlaski

- murowany kościół z poł. XVIII w.

- murowana dzwonnica z poł. XVIII w.

- murowana kapliczka z II poł. XVIII w.

- cmentarz kościelny otoczony murem z pocz. XX w. z bramą (z poł. XVIII w.?)

- murowana plebania z pocz. XIX w. i pomnikowy dąb

- murowany dom parafialny z poł. XIX w.

 

- dawna murowana cerkiew unicka z II poł. XVIII w.

- cmentarz kościelny otoczony murem z bramą i murowaną dzwonnicą z I poł. XX w.

 

- dawna murowana cerkiew unicka z II poł. XVIII w.

- murowana dzwonnica z II poł. XVIII w. na cmentarzu kościelnym

 

- zespół pałacowy z XIX/XX w.:

- murowany pałac z lat 20-tych XIX w.

- murowana oficyna z pocz. XIX w.

- stajnie z poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z XIX w. i I poł. XX w., z tzw. "Basztą"

- murowana kapliczka z lat 20-tych XX w.

 

- dawny drewniany żydowski dom modlitwy po poł. XIX w.

- dawny cmentarz żydowski z pocz. XIX w.

- cmentarz katolicki z pocz. XIX w. (dawniej z częścią unicką i prawosławną)

- murowana kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

- 5 murowanych kapliczek przydrożnych: z końca XVIII w., XVIII/XIX w., I poł. XIX w., XIX w., I poł. XX w.

 

- murowany: dom z XVIII w. i dawny magistrat z II poł. XIX w.

- murowane łuki odporowe pomiędzy ścianami bocznymi budynków w rynku

- kopia pomnika żołnierzy POW z lat 30-tych XX w.

- murowany szpital miejski z poł. XIX w.

-  pomnik Polski Walczącej

 

- murowany budynek poczty z I poł. XIX w.

- murowany dworzec kolejowy z II poł. XIX w.

- murowana szkoła z lat 20-tych XX w.

- kąpielisko

- ścieżka przyrodnicza

 

74. Mokrany

- drewniany krzyż-pomnik z pocz. XX w.

 

75. Mościce Dolne

- drewniane chaty na palach

 

76. Motwica

- dawna murowana cerkiew unicka z końca XVIII w.

- murowana dzwonnica z II poł. XVIII w.

- nagrobek z poł. XIX w.

 

- murowana kapliczka z I lub z II poł. XIX w.

- dwie XIX-wieczne figury przydrożne

- budynek gospodarczy pocz. XIX w., pozostałości parku z sadzawką, ruiny (?) dworu z przełomu  XVIII/XIX w.

-  pomnik poległych w II WŚ

 

N

 

77. Neple

- park krajobrazowy z I poł. XIX w.

- murowana kaplica grobowa z I poł. XIX w.

-  krzyż pamiątkowy z I poł. XIX w.

 

- murowany pawilon z I poł. XIX w.

- murowany lamus z I poł. XIX w.

- murowany pawilon ogrodowy z I poł. XIX w.

- murowany "Biały Dworek" z lat 20-30-tych XX w.

 

- dawna murowana cerkiew unicka z II poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z II poł. XIX w.

- kamienna figura z pocz. XX w.

-  kopiec upamiętniający pobyt Józefa Piłsudskiego.

 

- tzw. "kamienna baba" z XVII-XIX w.

- punkt widokowy

- ścieżka przyrodnicza po rezerwacie "Szwajcaria Podlaska"

 

78. Niemirów

- murowany kościół z II poł. XVIII w.

- brama-dzwonnica z I poł. XIX w.

- drewniany wiatrak z poł. XIX w.

- ślady wczesnośredniowiecznego grodziska

 

79. Nosów

- murowana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z II poł. XIX w.

- cmentarz prawosławny z nagrobkami z II poł. XIX w.

 

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- figura z I poł. XX w.

- stajnia z I poł. XX w.

- budynki gospodarcze z XIX/XX w.

 

- murowana kapliczka przydrożna z poł. XVIII w.

- drewniany budynek szkoły z końca XIX w.

- murowana budynek dawnej karczmy (?) z poł. XIX w.

- drewniany wiatrak-koźlak

 

O

 

80. Okczyn

- liczne chaty podlaskie

 

81. Opole

- murowany kościół z pocz.  XX w.

- cmentarz z zabytkowymi nagrobkami z XIX i pocz. XX w.


82. Ortel Królewski

- dawna drewniana cerkiew unicka z pocz. XVIII w.

- dawny cmentarz unicki założony w XVIII w.

- pomnikowy dąb

 

83. Ortel Książęcy

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

 

P

 

84. Pawłów Stary

- dawna drewniana cerkiew neounicka z lat 30-tych XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z pocz. XX w.

- punkt widokowy

 

85. Pereszczówka

- dawna drewniana kaplica unicka z poł. XIX w.

 

86. Piszczac

- dawna murowana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- murowana brama z pocz. XX w.

- tzw. "kamienna baba"

 

- cmentarz z pocz. XIX w.

- drewniana kaplica cmentarna z pocz. XIX w.

- dwie murowana kapliczki przydrożne z poł. XIX w.

 

87. Podedwórze

- murowany kościół z pocz. XIX w.

- murowana dzwonnica z pocz. XIX w.

- murowana kapliczka z poł. XVII w.

- nagrobek z pocz. XIX w.

 

- resztki parku dworskiego (?)

- murowane zabudowania gospodarcze (magazyn i obora)

- dwa pomniki - ofiar I i II WŚ

 

88. Polatycze

- pomnik z końca XIX w., poświecony rosyjskiemu zwycięstwu z 1794

 

89. Polubicze

- murowany dwór z końca XIX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z poł. XIX w.

 

- drewniany kościół z lat 20-tych XX w.

- drewniana plebania z pocz. XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z XIX w.

- figura w stylu art-deco z poł. XX w.

 

90. Połoski

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- drewniany wiatrak-koźlak z lat 20-tych XX w.

 

91. Pratulin

- murowany kościół z I poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z I poł. XIX w.

- cmentarz przykościelny z I poł. XIX w.

- murowana kaplica grobowa z II poł. XIX w.

- kopiec upamiętniający żołnierzy poległych w 1920

 

- cmentarz unicki z tzw. "kamienną babą" (grób unitów z I poł. XX w.)

- murowana kapliczka przydrożna z XX w.

 

92. Przechodzisko

- współczesna drewniana kaplica z obrazem z II poł. XVIII w.

 

 

R

 

93. Rogoźnica

- pozostałości zespołu dworskiego z XIX w.

 

94. Rokitno

- dawna drewniana cerkiew unicka z poł. XIX w.

- murowana kapliczka przydrożna z końca XVIII w. lub I poł. XIX w.

- nagrobek z pocz. XX w.

 

95. Romanów

- murowany pałac z pocz. XIX w. (dziś Muzeum J.I. Kraszewskiego)

- murowana kaplica pałacowa z pocz. XIX w.

- park z XVII-XIX w.

- murowana brama wjazdowa z poł. XIX w.

 

96. Roskosz

- murowany dwór z I poł. XIX w.

- murowana stajnia z I poł. XIX w.

- park angielski z I poł. XIX w. ze stawami

- zabudowania folwarczne z XIX w.

- żelazny most na Klukówce dawnej kolejki wąskotorowej

 

97. Rossosz

- drewniany kościół z pocz. XX w.

- murowana kapliczka z poł. XIX w.

- pomnik ofiar II WŚ

- pomnik z lat 20-tych XX w.

 

- tartak i młyn wodny z pocz. XX w. oraz tartak z lat 30-tych XX w.

- dawny cmentarz unicki z poł. XIX w.

- mogiła powstańców styczniowych

- nagrobek z pocz. XX w. na dawnym cmentarzu prawosławnym

 

98. Rozwadówka

- drewniany kościół z pocz. XX w.

 

S

 

99. Serpelice

- śródleśna Kalwaria Podlaska

- współczesny drewniany kościół i klasztor kapucynów

- pomnik z lat 20-tych XX w.

 

- dwa punkty widokowe

 

100. Sitnik

- pomnik z lat 30-tych XX w., upamiętniający pobyt Legionów Polskich

 

101. Sławatycze

- prawosławna murowana cerkiew z XIX/XX w.

- murowany kościół z pocz. XX w.

- dwa wiatraki z pocz. XX w.

 

102. Sokule

- dwa pomnikowe głazy narzutowe

 

103. Stary Bubel

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z II poł. XIX w

.

- mogiła żołnierzy poległych w 1920

- drewniany dwór-hotel z XIX w.

- punkt widokowy

 

104. Studzianka

- mizar - cmentarz tatarski

- murowana kapliczka przydrożna z XIX/XX w.

 

105. Styrzyniec

- murowany dwór z XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w. (z sadzawką)

- budynek folwarczny z końca XIX w.

 

106. Swory

- drewniany kościół z pocz. XX w.

- murowana brama-dzwonnica z II poł. XIX w.

 

- dwie murowane kapliczki z XVIII w.

- cmentarz katolicki z pocz. XIX w.

- cmentarz unicki z pocz. XIX

 - pomnik z lat 20-tych XX .

- drewniany wiatrak-koźlak

 

 107. Sycyna

- dawny cmentarz prawosławny z I poł. XIX w.

- dwa pomniki - powstańców styczniowych (z okresu międzywojennego) i lotników amerykańskich (współczesny)

 

108. Szostaki

- drewniana kapliczka przydrożna z końca XIX w.

 

109. Szóstka

- dawna murowana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- drewniana plebania z poł. XIX w.

 

T

 

110. Terespol

- cerkiew prawosławna z końca XVIII w. (wzniesiona jako unicka)

- murowana dzwonnica z końca XVIII w.

- cmentarz prawosławny z I poł. XIX w.

- drewniana prawosławna kaplica cmentarna z pocz. XX w.

 

- murowany kościół z II poł. XIX w.

- żelazny obelisk z I poł. XIX w.

 

111. Tuczna

- murowany kościół z II poł. XIX w.

 

U

 

W

 

112. Wisznice

- dawna cerkiew unicka z II poł. XIX w.

- dawny unicki cmentarz z XIX w. z grobami rodziny J.I. Kraszewskiego

- pozostałości murowanego dworu z XIX w.

- murowany kościół z lat 30-tych XX w.

- murowana plebania z II poł. XIX w.

- trzy pomniki ofiar II WŚ

 

113. Witoroż

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z XVIII w.

- doskonale zachowana drewniana chata kryta strzechą

 

114. Witulin

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z XIX/XX w.

 

- pozostałości parku krajobrazowego z XIX w.

- ruiny murowanej oranżerii z I poł. XIX w. i murowana oficyna z II poł. XIX w.

- zbudowania gospodarcze z XIX/XX w.

- wiatrak koźlak z końca XIX w.

- dwa pomniki - Tadeusza Kościuszki z lat 30-tych XX w. i unitów

 

115. Woroblin

- zrujnowany murowany dwór z końca XIX w.

- park krajobrazowy z XIX/XX w.

 

 116. Woroniec

- murowana kaplica grobowa z poł. XIX w.

- fragmenty dworskiego parku romantycznego

- drewniana oficyna i ochronka

- zabudowania folwarczne z ok. 1900

 

117. Woskrzenice

- murowany pawilon parkowy z końca XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w. ze stawem

- murowane zabudowania folwarczne z końca XIX w.

 

- tzw. „kamienna baba"

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- drewniana dzwonnica z lat 20-tych XX w.

- cmentarz z nagrobkami prawosławnymi z końca XIX w.

- mogiła jeńców radzieckich z II WŚ

 

118. Wólka Dobryńska

- drewniany kościół z lat. 30-tych XX w.

 

119. Wólka Krzymowska

- murowana kaplica z pocz. XX w.

 

120. Wólka Łózecka

- współczesna murowana kaplica z obrazem z II poł. XVIII w.

 

121. Wólka Nosowska

- ruiny murowanego dworu z I poł. XIX.

- park krajobrazowy z poł. XIX w.

 

122. Wólka Zabłocka

- współczesna murowana kapliczka przydrożna z rzeźbą z II poł. XIX w.

 

Z

 

123. Zabłocie

- murowana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- drewniana prawosławna kaplica cmentarna z II poł. XIX w.

- dwie drewniane kapliczki przydrożne

- drewniany wiatrak z lat 20-tych XX w.

 

124. Zaborek

- pensjonat-skansen (zabytki architektury drewnianej, m.in. wiatrak-koźlak, kościół z I poł. XX w., plebania z końca XIX w. i in.)

 

125. Zabuże

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- murowana oficyna i obora

- resztki założenia parkowego, pomnikowa aleja lipowa

 

- prom linowy przez Bug

- rezerwat "Zabuże", dwie ścieżki przyrodnicze

 

126. Zaczopki

- cmentarz wojenny z I WŚ

- budynek szkolny z 1900 r.

 

127. Zagościniec

- drewniany dwór z II poł. XIX w.

- park z przełomu XVIII/XIX w.

 

128. Zakalinki

- murowana kapliczka przydrożna z XIX w.

 

129. Zalutyń

- murowany dwór z I poł. XIX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z II poł. XIX w.

 

130. Zastawek

- mizar - cmentarz tatarski

 

Ż

 

131. Żabce

- murowana kaplica z pocz. XX w.

 

132. Żerocin

- kopiec Legionów Piłsudskiego

- drewniana kaplica z końca XIX w.

 

133. Żeszczynka

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z I poł. XVIII w.

- drewniana plebania z XVIII w.

- wiatrak-koźlak z XIX w.