Mapa

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Legenda:

 1. Mapa, początek ścieżki

 2. Tablica początkowa

 3. Nadleśnictwo Biała Podlaska

 4. PK "Podlaski Przełom Bugu"

 5. Zadrzewienia śródpolne

 6. Łąki nadbużańskie

 7. Sukcesja biocenoz

 8. Rębnia gniazdowa częściowa

 9. Eutrofizacja zbiorników wodnych

 10. Funkcje lasu

 11. Żerowiska bobrów

 12. Łęg wierzbowo-topolowy

 13. Cykl życiowy drzewostanu

 14. Pomniki przyrody

 15. Okrajek

 16. Martwe drzewa

 17. Meandry Bugu

 18. Starorzecze Bugu

 19. Co nam daje las

 20. Warstwowa budowa lasu

 21. Ptaki sprzymierzeńcami leśników

 22. Ochrona lasu

 23. Las a procesy glebotwórcze

 24. Dąbrowa świetlista

 25. Mieszkańcy lasu

 26. Mrówki

 27. Typy siedliskowe lasu

 28. Bór świeży

 29. Wydmy śródlądowe

 30. Tablica końcowa