Podedwórze

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Po najbliższej okolicy Podedwórza biegnie sieć ścieżek rowerowych. W ramach projektu "Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego i Podedwórza" (przy finansowym wsparciu "Fundacji Wspomagania Wsi") ustawiono tablice informacyjne oraz wytyczono trzy trasy. Wszystkie one rozpoczynają się w Podedwórzu i pozwalają poznać walory gminy Podedwórze.

PS: Mapkę można skopiować i powiększyć.

1. Zbiornik Podedwórze

2. Rezerwat "Warzewo"

3. "Góra Grabowska"

4. Park Nowe Mosty

5. Siedlisko bociana białego

6. Początek rzeki Zielawy

7. Zbiornik Mosty

8. Początek rzeki Hanki

9. Las Mosty

10. Bobry

11. Pomnik przyrody

12. Strusie

13. Park Antopol

14. Cmentarz prawosławny

15. Ośrodek Edukacji Regionalnej

16. Wiatrak "koźlak"

17. Kuźnia

18. Kanał Wieprz-Krzna

19. Kościół "Biały"

20. Kapliczka

21. Kościół "Czerwony"