Zabuże

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

        Pomiędzy miejscowościami Mierzwice i Zabuże rozpoczynają się dwie ścieżki przyrodnicze. Jedna z nich prowadzi przez teren rezerwatu leśnego Zabuże, druga - "Trojan", wiedzie wzdłuż Bugu, mijając po drodze m.in. urokliwie położone starorzecza.

Trojan

        Nieopodal rezerwatu leśnego "Zabuże" w gminie Sarnaki, na skraju dużego kompleksu leśnego Uroczyska Zabuże, położone jest niewielkie, malownicze jeziorko o nazwie Trojan. Nazwą tą określa się również rozległy kompleks łąk, starorzeczy i naturalnych zadrzewień rozciągających się między ścianą lasu a korytem Bugu. Po tym terenie została wyznaczona ścieżka przyrodnicza, która pokrywa się w całości ze szlakiem czerwonym po Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".

        Długość ścieżki wynosi około 3,5 km i podzielona jest na sześć przystanków oznaczonych dębowymi słupkami z cyframi rzymskimi, i oznakowana zielonym liściem lipy na białym tle.

Mapa

Rez. Zabuże

        Ścieżka przyrodniczo-leśna została zlokalizowana pomiędzy miejscowościami turystycznymi Mierzwice i Zabuże, w rezerwacie Zabuże, nad Bugiem. Przygotowano i opracowano ją w 1999 r., zaś jej otwarcie nastąpiło w roku 2000.

        Ścieżka przebiega przez wielogatunkowe lasy liściaste z dobrze zachowaną strukturą i składem florystycznym. Jej kształt to pętla o długości trasy wynoszącej około 4 km, którą zwiedza się w czasie 2-3 godzin.

        Wyposażona jest w miejsce postoju pojazdów, 2 miejsca odpoczynku oraz 16 przystanków o tematyce leśnej. Ścieżka porusza różne zagadnienia i problemy gospodarki leśnej. Jej usytuowanie pozwala na praktyczne zapoznanie się z większością zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą Nadleśnictwa Sarnaki.

Mapa