Wzdłuż Krzny nad Bug

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

"Doliną Krzny"

Biała Podlaska - Woskrzenice - Husinka - Kijowiec - Dereczanka - Nowosiółki - Berezówka - Mokrany - Krzyczew - Neple - Malowa Góra - Koroszczyn - Dobryń - Lachówka - Horbów - E-30 - Biała Podlaska

Obiekty krajoznawcze i zabytki:

Woskrzenice - pozostałości założenia parkowego z XIX w., tzw. "kamienna baba"; Rez. Czapli Stóg; Krzyczew - dawna drewniana cerkiew unicka z XVII w, zespół dworski, drewniany wiatrak; Rez. Szwajcaria Podlaska; Neple - zespół  pałacowy z XIX w., kościół z XVIII w., tzw. "kamienna baba", wieża widokowa; Malowa Góra - neogotycki kościół z pocz. XX w.; Koroszczyn - dwór z poł. XIX w., fort twierdzy brzeskiej, terminal samochodowy; Horbów - dawna drewniana cerkiew prawosławna z XIX w.

Trasa przebiega w pobliżu dwóch ścieżek przyrodniczych - "Szwajcaria podlaska" i "Bużny most"

Zdjęcia Krzny dostępne w dwóch galeriach - I (od Styrzyńca do Kijowca) i II (od Malowej Góry do Nepli)

Informacje ogólne

        Trasa całodniowa, prawie w całości po rzadko uczęszczanych drogach asfaltowych (oprócz fragmentu po E-30). Stosunkowo długa, wymagająca pewnej kondycji. Warto jednak ją wybrać, ponieważ wiedzie przez niezwykle atrakcyjne krajobrazowo tereny, wzdłuż Krzny - od Woskrzenic aż po jej ujście do Bugu w Neplach

        Krzna, w wielu miejscach jeszcze nieuregulowana, stanowi główną rzekę Pd. Podlasia. Proponowana trasa pozwala zobaczyć jej najciekawszy, środkowy i dolny bieg. W dużej części biegnie skrajem szerokiej pradoliny Krzny, powstałej w epoce lodowcowej, skąd można podziwiać panoramy leśno-łąkowego krajobrazu Podlasia. Wolno płynąca rzeka malowniczo wije się wśród pól, tworzą w wielu miejscach starorzecza. Szczególnie ciekawie okolice te wyglądają wczesną wiosną, gdy wzdłuż rzeki tworzą się rozległe rozlewiska.

        Warto też wspomnieć, że Krzna jest częstą trasą spływów kajakowych. Rozpocząć je można już w Białej (możliwość wypożyczenia kajaków) lub w Woskrzenicach, gdzie znajduje się stanica wodna. Kolejne stanice znajdują się w Neplach i Gnojnie, dokąd dopłynąć można Bugiem.

        Trasa ta ma co najmniej kilka wariantów. Zależą one od ilości czasu, jaką dysponujemy, pogody, kondycji, itp. Jeśli w którymś miejscu istnieją alternatywne możliwości przejazdu, postaram się to zasygnalizować. Uznałem bowiem, że lepiej jest pozostawić czytelnikom możliwość wyboru (nawet jeśli opis straci przy tym trochę na czytelności).

Opis trasy

        Z Białej wyjeżdżamy na wschód, drogą krajową E-30 w stronę Terespola. Po drodze mijamy położony po lewej pomnik powstania styczniowego i znajdujący się na skraju lasu, po prawej stronie, pomnik jeńców francuskich z II WŚ. Skręcamy w lewo do Kaliłowa, w pierwszą asfaltową drogę (kawałek dalej znajduje się kolejny pomnik z II WŚ). Tuż przed Kaliłowem skręcamy w prawo do Woskrzenic (na granicy lasu).

        Jedziemy cały czas prosto przez Woskrzenice. Przejeżdzamy obok znajdujących się po prawej tzw. żwirowni (terenu zalanej wodą, częściowo czynnej, kopalni żwiru) i drewnianego kościółka z pocz. XX w. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo a na pobliskim rozwidleniu dróg kierujemy się w prawo (w okolicy, tuż po lewej przy drodze, stoi tajemniczy kamień - tzw. "kamienna baba"; kawałek dalej, po prawej, jest mieszczący malownicze ruiny pałacyku z XIX w. park).

        Jadąc cały czas prosto dotrzemy do Husinki (w jej okolicach znajdziemy w sumie trzy pomniki), do miejsca gdzie droga skręca o 90 stopni w prawo.  Przed kolejnym skrętem w prawo zjeżdżamy z asfaltu w lewo, by zaraz potem skręcić na wysokości pojedynczego zabudowania w prawo. Piaszczystą dróżką musimy dotrzeć do położonej przed nami nowo wybudowanej asfaltowej drogi z Kijowca, do miejsca gdzie skręca ona o 90 stopni na północ.

        Do tego momentu nasza trasa pokrywała się z trasą "Przez Lasy Kijowieckie", która skręca tu w lewo. My zaś jedziemy prosto asfaltową już drogą w stronę Kijowca, gdzie miniemy po lewej nową cerkiew prawosławną. Na skrzyżowaniu we wsi możemy zjechać na chwilę w prawo, w kierunku mostu na Krznie (ładny widok). Główna tras zaś prowadzi prosto, by wspiąć się na szczyt pradoliny. Będziemy teraz przejeżdżali przez rozciągnięte wzdłuż drogi wsie Dereczanka, Nowosiółki i Berezówka, aż do skrzyżowania z prostopadle biegnącą drogą Cieleśnica - Koroszczyn.

        W tym miejscu zaczynają się właśnie rozmaite warianty dalszej trasy. Naszym celem jest dotrzeć do skrzyżowania tej drogi z drogą celną w Koroszczynie, gdzie zaczyna się odcinek powrotny. W jaki sposób to zrobimy, zależy tylko od naszej własnej inwencji :)

I

        Możemy po prostu skręcić w prawo, w stronę Malowej Góry (gdzie warto zwrócić uwagę na neogotycki kościół z pocz. XX w.). Przed wsią przejedziemy przez most na Krznie, zaś za mostem zobaczymy niedawno wykopany zespół stawów hodowlanych (po lewej). Jadąc cały czas prosto dojedziemy do Koroszczyna.

II

        Jeśli jednak jesteśmy tak blisko Bugu, wielką stratą byłoby zakończyć już tutaj naszą wycieczkę. Jeśli chcemy tam dotrzeć, powinniśmy skręcić przed Malową Górą w lewo, w stronę Krzyczewa. Na rozwidleniu dróg jedziemy znowu w lewo, przez Nowe Mokrany. Za wsią mijamy rezerwat "Czapli Stóg" i dojeżdżamy do Krzyczewa, do drogi zw. "nadbużanką".

        Z tego miejsca możemy albo skręcić od razu w prawo w stronę Nepli, albo pojechać kawałek w lewo do stojącego przy drodze drewnianego wiatraka. Obok niego zaczyna się biegnąca w prawo, równolegle do "nadbużanki", droga przez wieś. Jeśli zdecydujemy się pojechać do Nepli właśnie nią, zobaczymy pozostałości XIX-wiecznego założenia dworskiego oraz stojącą nad samym Bugiem przepiękna dawną drewnianą cerkiew unicką z XVII w. Warto dodać, że będziemy się poruszali po ścieżce przyrodniczej "Bużny most" (która w przeciwnym kierunku prowadzi wzdłuż Bugu do wsi Łęgi).

        Tak czy inaczej powinniśmy znaleźć się obok stojącego tuż przy drodze, po lewej, czołgu z II WŚ. Warto zjechać w tym miejscu nad Bug, do położonego na wysokiej skarpie punktu widokowego, skąd rozpościera się malowniczy widok na zakole meandrującej rzeki. Natomiast po przeciwnej stronie drogi, po prawej, zaczyna się piaszczysta droga, którą dojedziemy na szczyt pobliskiego wzniesienia. Stoi na nim tzw. "kamienna baba" i wieża widokowa, z której rozpościera się rozległa panorama Nepli i okolic.

 

        Ze wzniesienia zjeżdżamy w dół, w stronę Krzny, do biegnącej prostopadle drogi. Jadąc nią w lewo a potem w prawo znajdziemy się w Neplach, nieopodal wjazdu na teren zespołu pałacowego z XIX w. i początku ścieżki przyrodniczej "Szwajcaria Podlaska" (jedna z największych atrakcji regionu, niedostępna dla rowerzystów), a dalej mostu na Krznie i znajdującego się za nim po lewej kościoła z XVIII w. Kierując się w przeciwną stronę dojedziemy przez Stare Mokrany z powrotem do drogi Cieleśnica-Koroszczyn, gdzie skręcimy w lewo by tak jak w wariancie I dotrzeć przez Malową Górę do Koroszczyna.

III

        Do Koroszczyna można dojechać również inną trasą, nie wracając w Neplach do Mokran. Trzeba jechać "nadbużanką" prosto przez Neple i Kużawkę aż do drogi celnej. Przed poprowadzonym nad nią mostem skręcamy w prawo, w wąską asfaltową drogę. Jadąc cały czas wzdłuż drogi celnej dotrzemy do skrzyżowania.

 

        Ze skrzyżowania, gdzie zbiegają się wszystkie możliwe wersje trasy, możemy udać się na chwilę na pd.-wsch. do centrum Koroszczyna. Zobaczymy tam dwór z poł. XIX w. (obecnie własność prywatna) oraz fort twierdzy brzeskiej (wyczerpujący opis dojazdu przy trasie "Wokół Terespola"). Natomiast główna tras biegnie dalej wzdłuż drogi celnej, w stronę Terminalu Samochodowego. Za Terminalem skręcamy w prawo, do Dobrynia Dużego. We wsi zobaczymy ładny drewniany kościół (w to miejsce da się dojechać też przez Dobryń Kolonię - skręt w prawo na wysokości Terminalu, na końcu wsi wybieramy drogę w lewo przez las).

        Przez Dobryń Mały i Lachówkę Małą, (trasa biegnie tu znowu równolegle do Krzny), dojedziemy do skrzyżowania dróg. Jadąc prosto znajdziemy się we wsi Horbów. Na jej końcu jest rozwidlenie dróg - w prawo do dawnej, XIX-wiecznej cerkwi prawosławnej (położonej malowniczo nieopodal skarpy pradoliny Krzny), w lewo - do E-30. Tak więc po obejrzeniu cerkwi możemy pojechać do E-30 i skręcić w nią w prawo, skąd wrócimy już prosto do Białej. Po drodze miniemy jeszcze w okolicach Woskrzenic most na Krznie.

        PS: Jeśli chcemy koniecznie ominąć ruchliwą E-30, możemy wrócić do Białej nieco okrężną drogą. Na skrzyżowaniu w Berezówce (np. dopiero po powrocie z Krzyczewa i Nepli) zamiast w prawo skręcamy w lewo, by przez Kołczyn dojechać do Olszyna. W Olszynie skręcamy w lewo do Rokitna, gdzie dojeżdżając do głównej drogi skręcamy w prawo. Jadąc prosto przez wieś znajdziemy się na głównym skrzyżowaniu (nieopodal stoi dawna drewniana cerkiew unicka z XVIII w) i skręcimy w lewo, w kierunku Białej. Z tego miejsca, jadąc najpierw przez kompleks Lasów Kijowieckich a potem przez Julków, Grabanów  i Kozulę (pałac z ok.1880 r.) wjedziemy do Białej od strony ul. Francuskiej.

        Możemy również objechać E-30 od południa. W tym celu należy pojechać z Berezówki w prawo a dalej cały czas prosto przez Malową Górę, Koroszczyn, w poprzek E-30 aż do Kobylan. Na końcu wsi, za torami, skręcamy znowu w prawo do Małaszewicz i jedziemy wzdłuż torów aż do miejsca, gdzie droga zakręca o 90 stopni w lewo. Dojeżdżając do skrzyżowania z drogą Piszczac-Lebiedziew skręcamy w prawo. Stąd, przez Piszczac, Ortel i Czosnówkę dotrzemy do Białej. Jest to na pewno dość ciekawa alternatywa powrotu.