Biała Podlaska

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

→ Biała Podlaska

Poreformacki zespół klasztorny przy ul. Narutowicza - kościół i klasztor z lat 1687-1692

 

Kościół p.w. św. Antoniego

Po lewej - budynek poklasztorny

Widok na południową elewację kościoła i przylegający do kościoła budynek poklasztorny (więcej zdjęć - na końcu strony)

Widok na zachodnią elewację kościoła z ulicy Warszawskiej

Widok z ulicy Narutowicza (od wschodu)

Fasada kościoła z perspektywy ul. Reformackiej

Ogrodzenie cmentarza przykościelnego z I poł. XVIII w. i współczesne epitafia żołnierskie

Elewacja północna kościoła i klasztoru

Elewacja wschodnia klasztoru (dawniej budynek II LO im. Emilii Plater, na fasadzie dwie pamiątkowe tablice)