Dobratycze

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Niewielka wieś nad Bugiem, nieopodal Kostomłotów. W I tercji XV w. nadana przez Wlk. K. Litewskiego Witolda cerkwi prawosławnej Św. Spasa w Brześciu. W 1579 r. notowana jako część hrabstwa kodeńskiego Sapiehów, od 1856 r. własność Lipińskich. W 1626 r. kasztelan wileński Mikołaj Sapieha erygował tu drewnianą cerkiew unicką p.w. Podwyższenia Krzyża (istniała jeszcze w 1726 r.).

Na pn. skraju wsi. przy szosie do Terespola czynna prawosławna cerkiew filialna p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego z ok. 1900 r. Przeniesiona została  tu w 1993 r. z Białej Podlaskiej (dokąd z kolei translokowana w 1954 r. z Cycowa, wówczas woj. chełmskie). Orientowana, drewniana, na betonowej podmurówce, konstrukcji zrębowej, szalowana. Kwadratowa nawa z niższą prostokątną kruchtą od zachodu. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, węższe i niższe od nawy, z przylegającą od zachodu prostokątną zakrystią. Wnętrze z płaskim stropem wspartym na słupach. Okna prostokątne, w prezbiterium węższe. Kruchta z trójkątnym szczytem zwieńczonym wieloboczną wieżyczką, z baniastą kopułką z krzyżem. Dach nad nawą czterospadowy, z ośmioboczną wieżyczką z baniastym hełmem, nad prezbiterium pięciopołaciowy,  nad kruchtą dwuspadowy z baniasta kopułką z krzyżem, nad zakrystią pulpitowy, kryty blachą. Wewnątrz ikonostas z XIX/XX w., eklektyczny, o cechach rusko-bizantyjskich i neorenesansowych, pięcioosiowy.

Na przeciwko cerkwi cmentarz, założony na pocz. XIX w., obecnie prawosławny (?). Zachowały się nagrobki: Franciszka Grabowskiego i jego żony Zofii z Lutosławskich (zm.1854), żeliwny, w formie krzyża z nieokorowanego drzewa na kopcu polnych kamieni, z tablicą inskrypcyjną w formie zwoju; Marianny z Czapskich Kraszewskiej (zm. 1858), żeliwny, ażurowy krzyż z figurą błogosławiącego Chrystusa na skrzyżowaniu ramion i personifikacji Wiary i Miłości w podstawie, otoczony żeliwnym ogrodzeniem; ks. Pawła Szymańskiego (zm. w 1856 r. prałata i dziekana kapituły katedralnej chełmskiej oraz dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego), neoklasycystyczny, z szarego piaskowca, w formie prostokątnej steli zwieńczonej gzymsem i trójkątnym naczółkiem, w którym półkoliste marmurowe panneau z profilowanym portretem, otoczonym wieńcem liści dębu i księgami, powyżej cytat z II listu św. Pawła do Tymoteusza, w zwieńczeniu krzyż o trójlistnie zakończonych ramionach, nagrobek otoczony żeliwną balustradą z motywem meandra i przecinających się owali.*

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006