Dobryń

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

Niewielka wieś  na zachód od Terespola, na najwyższym wzniesieniu prawego brzegu pradoliny Krzny. Zwana kiedyś był Dobrzynkiem, co wskazuje, że osiedlali się w tych stronach osadnicy z Mazowsza, z ziemi Dobrzyńskiej.

VIII-XII - grodzisko średniowieczne i położona przy nim duża osada, wzmiankowane w 1599 jako Horodyszcze (dokumenty stwierdzają, że już w 1507 roku był tu zamek obronny). W wieku XV w. własność Łozków (Łozów, Łożków, Łozowieckich - od gniazda ich Łozowic nad Bugiem). W pocz. XVI w. własność Andrzeja Łózki, w wieku XVI ośrodek dóbr Łozków (do 1534). 1654 - Mikołaja Greka, potem kilku właścicieli (podział majątku, m.in. Brzostowscy, Witanowscy, Buczyńscy (od 1771), w 1775 część dóbr Koroszczyn. Przed 1840 własność państwowa, nadana hr. Baranowowi. W 1840 r. utworzono w guberni siedleckiej gminę Dobryń obejmującą okoliczne wsie (Dobryń był jej siedzibą do roku 1863). Historia Dobrynia z Monografii Powiatu Bialskiego - tutaj.

        Istniała tu drewniana cerkiew unicka p.w. Zaśnięcia N.P. Marii (notowana 1726, od 1874 prawosławna, spalona w 1916).

        We wsi drewniany kościół filialny p.w. Chrystusa Króla. Wzniesiony w latach 1924-25 jako filia parafii Malowa Góra (kończony do 1941, remontowany po 1970). Prezbiterium zwrócony na północ. Konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowany. Salowy, z węższym trójbocznym występem w zamknięciu prezbiterium, ujęty prostokątnymi przybudówkami, z kwadratową wieżą od frontu. Wnętrze kryte spłaszczonym beczkowo stropem. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Okna prostokątne. Wieża wysunięta nieco ponad lico fasady, trzykondygnacyjna, rozdzielona daszkami okapowymi. Dachy dwuspadowe, nad częścią prezbiterialną wielopołaciowy, nad przybudówkami pulpitowe, na wieży czterospadowy, kryte blachą.

        Nieopodal kościoła zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich poległych podczas I WŚ w roku 1918 (ogrodzony płotem teren, wewnątrz kamienny monument z niemiecką inskrypcją). Na łąkach nad Krzną, naprzeciwko wsi Nowosiółki grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-XI w.), pierścieniowate, otoczone fosą i wałem (lokalizacja, pomimo starań, niestety niepotwierdzona...).*

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006