Kijowiec

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

Jedna najstarszych miejscowości na terenie powiatu bialskiego. Niektórzy nazwę wywodzą z czasów Bolesława Chrobrego, który zdobywał Kijów (w 1018 r.) i wziąwszy większą liczbę jeńców do niewoli, wywiózł ich do Polski, a następnie część z nich miał osadzić w dzisiejszym Kijowcu. Być może wieś pierwotnie nazywała się "Kijany".

 W 1567 roku Kijowiec był siedzibą jednego z kluczy dóbr królewskich. Przechodził tamtędy tzw. gościniec łukowski - droga handlowa prowadząca z Brześcia na południe Mazowsza. W roku 1755 znajdował się w ręku Radziwiłła, chorążego litewskiego. 1863 dobra nadane rosyjskiemu gen. Siminiszynowi. W 1939 własność Skarbu Państwa, w dzierżawie Franciszka Nostitz-Jackowskiego. Był tu dwór (notowany 1566), obecnie nieistniejący. W końcu XVIII wieku miał też istnieć klasztor cystersów. Po roku 1875 miejsce prześladowań religijnych.
 

Istnieje tu współczesna murowana cerkiew prawosławna p.w. św. Ducha z lat 1982-84 i społeczność tego wyznania. Pierwotna p.w. Męczennika Demetriusza erygowana 1531 (przez Zygmunta Augusta?), następnie unicka. Kolejne fundowane 1681 i 1726. Po 1875 przejęta na prawosławną, wówczas wzniesiona nowa murowana w stylu neoruskim, rozebrana po 1918, kiedy wzniesiona drewniana, rozebrana 1954 (w jej miejscu obecnie szkołą).

Na dziedzińcu szkoły (dawnym cmentarzu cerkiewnym) nagrobki: Tekli Leontiewnej Pajewskiej (zm. 1887), płyta żeliwna, dekorowana meandrem i czterema rozetami w narożach; ks. Mikołaja Mikołajewicza Pajewskiego (zm. 1890), z piaskowca, w formie krzyża na postumencie z głazów.

Kapliczka przydrożna z XIX/XX w. Typu słupowego, murowana z cegły, otynkowana. Na rzucie kwadratu, z cokołem, od frontu sklepiona hemisferycznie wnęka. Daszek czterospadowy, z żelaznym krzyżem na szczycie.* Druga murowana kapliczka z 1938 (?), fundacji rodziny Nostitz-Jackowskich.

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006