Lebiedziew

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

        Niewielka wieś na Równinie Kodeńskiej, na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu. Osada wczesnośredniowieczna (cmentarzysko). W I poł. XVI w. w posiadaniu Mikołaja Sapiehy, który po 1550 fundował tu prawosławną cerkiew par. p.w. św. Eustachiusza Męczennika (funkcjonującą następnie jako unicka kaplica fil. Brześcia, od 1848 Drohobycz, 1884 prawdopodobnie już nieistniejąca). Wieś wzmiankowana w 1565 r. jako własność królewska.

        W 1679 r. król Jan III Sobieski osiedlił tu płk. Samuela Murzę Koryckiego wraz z grupą ok. 30 Tatarów (wojska tatarskie otrzymały  nadanie ziemi zamiast zaległego żołdu po wiktorii chocimskiej; były to również m.in. wioski  Kruszyniany i Bohoniki, gdzie dotąd stoją w meczety, a koło Terespola Małaszewicze, Studzianka, Ortel, właśnie Lebiedziew i kilka innych). W XIX w. własność kilku rodzin tatarskich (mieszkało tu jeszcze co najmniej 9 rodzin tatarskich). Do 1886 notowany nieistniejący już dziś meczet. Na pocz. XX w. skupisko muzułmańskie przestało istnieć (ostatni z nich wyjechali w czasie I wojny światowej na obecną Białoruś).

        W 1914 r. z folwarku Lebiedziew wydzielona d. osada czynszowa Ułanowszczyzna, notowana w XVIII w., która przyjęła nazwę Lebiedziew-Zastawek.

 

        W pobliżu wsi zespół fortyfikacji byłej twierdzy brzeskiej, obecnie wykorzystywanych jako magazyny oraz do kiszenia ogórków (zatapianie beczek w fosie). Fort wzniesiony w latach 1878-88 wraz z zespołem 9 fortów pierścieniowych (jako fort nr VI), w ramach modernizacji twierdzy Brześć. 1911-14 modernizowany, wówczas fort "Ł", w okresie międzywojennym użytkowany jako magazyny wojskowe. W układzie pięcioboku, o skrzydłach z murowanymi z cegły kazamatami w wałach ziemnych i umocnieniami z betonu zbrojonego, ze stanowiskami artyleryjskimi, obwiedziony mokrą fosą. Drugi fort mniejszy, ukryty wśród lasu. *

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006