Łobaczew

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

Dawniej wieś królewska, część dóbr błotkowskich, XVI/XVII w. w posiadaniu Krzysztofa Dorohostajskiego, marszałka W. Ks. Lit. 1609 darowana przez niego królowi Zygmuntowi III Wazie. Od 1668 część dóbr błotkowskich, następnie do 1832 terespolskich (w rękach m.in. Pociejów i Czartoryskich). Po 1863 własność gen. Baranowa. Istniała tu drewniana cerkiew unicka p.w. św. Jana Teologa (Ewangelisty), fundowana przed 1715, 1726 w kolacji Ludwika Pocieja, hetmana polnego litewskiego, obecnie nieistniejąca. Do 1895 istniał tu meczet tatarski (?, informacja z "Katalogu zabytków sztuki w Polsce)

W okolicy zachowały się wzniesione przez Rosjan w XIX w. forty, stanowiące fragment zewnętrznego pierścienia obronnego na przedpolu Twierdzy Brzeskiej. Fort powstał w latach 1878-88 wraz z zespołem 9 fortów twierdzy pierścieniowej modernizowanej twierdzy brzeskiej (nr VII), inż. Dymitr Michajłowicz Karbyszew. 1911-14 modernizowany. 1915-20 poważnie uszkodzony, w okresie międzywojenny użytkowany jako magazyny wojskowe. W układzie pięcioboku, o skrzydłach z kazamatami murowanymi z cegły w wałach ziemnych i umocnieniami z betonu zbrojonego, ze stanowiskami artyleryjskimi, obwiedziony mokrą fosą. Zdewastowany.*

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006