Dąbrowica Mała

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Niewielka wieś na pn.-zach. od Tucznej. Notowana w 1775 i 1790 r. W 1815 właścicielem Jan Romanowski, następnie w posiadaniu Erazma Mańkowskiego, 1854 - nabyta przez Andrzeja Ruttie, 1872 - własność Ignacego Pietraszewskiego. Zadłużony majątek został nabyty w 1878 w drodze licytacji przez Zysie Kahana i odsprzedany Stanisławowi Kozłowskiemu. Następnie własność Władysława Hajdukowskiego, Justyny Błociszewskiej i Dymitra Łobaczewa, który w 1907 r. dokonał parcelacji.

Zachowały się 3 przydrożne kapliczki. Pierwsza zapewne z I poł. XX w., pośrodku wsi. Murowana, pobielona, na rzucie prostokąta, z trójkątnym szczycikiem od frontu oraz otworem wejściowym zamkniętym półkoliście; drzwi z esowatymi okuciami dekorowane płaskorzeźbionymi krzyżami; dach dwuspadowy, kryty dachówką. Druga z XIX w., przy skrzyżowaniu szosy na Piszczac z drogą na cmentarz. Drewniana, oszalowana, na planie kwadratu, kryta daszkiem namiotowym pobitym deskami, zakończona żelaznym krzyżem. Trzecia po 1925 r., na cmentarzu prawosławnym. Drewniana, konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta, dach dwuspadowy kryty eternitem; wewnątrz figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XIX w., prymitywna o charakterze barokowym, przeniesiona z niezachowanej kapliczki przy drodze do Tucznej.

W latach 1909-1995 mieszkał to (od urodzenia do śmierci) Bazyli Albiczuk - malarz-samouk i poeta, którego obrazy cieszą się ogólnopolską sławą. Nazywany "malarzem ogrodów"; jednym z głównych źródeł inspiracji był jego przydomowy ogród, który malował w różnych porach roku. Ogród ten, wyjątkowej urody, pełen rozmaitych gatunków roślin, był również swego rodzaju "dziełem sztuki".*

 

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006