Dobrynka

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Niewielka wieś na wsch. od Piszczaca, przy trasie kolejowej Berlin-Warszawa-Moskwa. Notowana w 1570 r. W 1905 r. w posiadaniu Adolfa Patzera.

Na skraju wsi, przy drodze do Kopytowa cmentarz wojskowy żołnierzy niemieckich z I WŚ, założony w roku 1915. Na planie sześcioboku, otoczony wałem ziemnym z mogiłami ziemnymi z drewnianymi krzyżami. Na osi wejścia obelisk z ciosów granitowych, z piaskowcową płytą z nieczytelną inskrypcją w języku niemieckim.

Przy skrzyżowaniu dróg do Piszczaca, Lebiedziewa i Kopytowa przydrożna kapliczka, o klasycystycznych formach, zapewne z ok. 1920 r. Murowana z cegły, bielona, czworoboczna, od frontu ujęta pilastrami, z otworem wejściowym zamkniętym półkolistą arkadą, zwieńczona trójkątnym ogzymsowanym naczółkiem; dach dwuspadowy, kryty dachówką.*

 

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006