Jakówki

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki
 

        Wieś, w XVI w. w rękach Szujskich, którzy prawdopodobnie wznieśli tu cerkiew. W 1775 folwark i wieś w posiadaniu Czartoryskich, 1790 Michała Przeździeckiego, przed 1834 Wojciecha Gosławskiego. W III ćw. wieku XIX Jana Modzelewskiego (zm. 1870), 1888 Zyberk-Platerków (wtedy też wydzielanie folwarku z dóbr konstantynowskich). 1897 właścicielem Bazyli Romanow, 1911 Józef i Anna Świerczyńscy, 1926 Antoni Siwek, od 1927 Władysław Rusecki.

        We wsi dwór zbudowany w latach 1934-36 przez Władysława Ruseckiego, remontowany w 1980. Od 2000 własność prywatna. Murowany, otynkowany. Bez cech stylowych, parterowy, podpiwniczony. Na planie prostokąta, pięcioosiowy. Elewacja frontowa poprzedzona podestem ze schodami, boczne dwuosiowe. Okna prostokątne. Zachowane zabudowania gospodarcze (dawna suszarnia tytoniu i spichlerz) współczesne dworowi, bez cech stylowych. Park z II poł. XIX w., przekształcony w latach 30-tych XX w., od 2000 prace porządkowe. W części północnej grupa starych lip stanowiących ciennik. Ozdobna część pd.-wsch. współczesna z dworem, w części wschodniej dwa stawy; fragmentarycznie zachowane szpalery lipowe ramujące całość.

        Na pn. skraju wsi kapliczka przydrożna o cechach klasycystycznych, z I poł. XIX w. Murowana, otynkowana. Na rzucie prostokąta. Na cokole, zwieńczona gzymsem, od frontu z trójkątnym ogzymsowanym naczółkiem. Otwór wejściowy zamknięty koszowo, po jego bokach krzyże łacińskie profilowane z cegły; w elewacjach bocznych koliste okna w profilowanych obramieniach, pod nimi prostokątne płyciny. Dach trójspadowy z czworoboczną sterczyną nad szczytem, na której ażurowy żeliwny krzyż. Wewnątrz krucyfiks ludowy w tradycji barokowej z XIX w.*

 

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006