Kołczyn

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

        Wieś, w II poł. XIX w. własność Władysława Buchonickiego, potem jego córki Wandy, zamężnej z Karolem Karpińskim, zarządcą majątku Cieleśnica. W 1918 r. majątek podzielony pomiędzy spadkobierców. Do 1932 r. część z dworem (rozebranym częściowo w 1936 r., całkowicie w 1949) własnością Leona Karpińskiego, potem własność Banku Ziemiańskiego, który dokonał dalszej parcelacji.

        We wsi kaplica fil. p.w. św. Anny. Wzniesiona ok. poł. XIX w. jako unicka kaplica cmentarna, po 1975 prawosławna, po 1920 przejęta przez katolików jako filia parafii Malowa Góra. W 1965 r. rozbudowana o kruchtę i ganek, ok. 1972 r. przedłużona nawa, w 1980 nowy szalunek wnętrza. Prezbiterium zwrócona na północ. Drewniana, konstrukcji zrębowej, szalowana, na ceglano-kamiennej podmurówce. Salowa, z prostokątną kruchtą przesuniętą z osi, poprzedzoną gankiem. Okna zamknięte trójkątnie. Dachy kryte blachą: nad nawą trzyspadowy z sygnaturką, nad przedsionkiem i gankiem dwuspadowe. Wyposażenie nowe.*

 

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006