Kopytów

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki
 

        Wieś, XV w.-pocz. XVI w. w posiadaniu Kopytowskich, w 1512 odsprzedana przez Stanisława i Jana Kopytowskich Iwanowi Sapieże, odtąd do 1800 w składzie dóbr kodeńskich, po ich parcelacji własność Teresy Managetta de Lerchenau, 1826 Sarneckiego, następnie Świdrygiełły Świderskiego i do ok. 1915 Sołtyków, potem znów Świderskich.

        W 1686 powstała tu cerkiew unicka, fundacji Jana III. Nowa drewniana w 1772 fundacji Elżbiety z Branickich Sapieżyny, przejęta po 1875 r. przez prawosławnych, spalona zapewne podczas I WŚ. W latach 1922-25 wzniesiono drewniany kościół, rozebrany w związku z budową nowego w latach 1990-92 (na miejscu dawnej cerkwi unickiej). Obecnie kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, parafia erygowana w 1928. Wewnątrz ołtarz główny  neobarokowy z 1928 r. W formie rozbudowanego obramienia z motywem promieni i główek anielskich na osi; z obrazami z 1928: Zmartwychwstanie, na zasuwie św. Antoni Padewski. Chrzcielnica z ok. 1928. Poza tym obrazy: śś. Szymon i Juda Tomasz (ok. 1928), Matka Boska Jerozolimska (XIX w., przemalowany). Monstrancja, plater. (w. XIX/XX), kielich, czara i trzon I poł. XIX w., stopa XIX/XX w.

        We wsi również prawosławna cerkiew p.w. Jana Teologa (Ewangelisty) z ok. 1935 r., zaadaptowana z domu mieszkalnego. Drewniana, konstrukcji zrębowej, nowo oszalowana sidingiem, na podmurówce ceglanej. Wyposażenie z końca XIX w., przeniesione z poprzedniej cerkwi, spalonej - ikonostas z XIX w., krzyże procesyjne i obrazy (św. Mikołaj z Matką Boską i Chrystusem z I ćw. XIX w., tempera na desce; św. Mikołaj, I ćw. XIX w., tempera na desce; św. Mikołaj, koniec XIX w.; Matka Boska z Dzieciątkiem, pocz. XX w., olej na blasze).*

 

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006