Białka

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

        Niewielka wieś na wschód od Białej Podlaskiej, przy drodze krajowej E-30. Działa tu Klub Jeździecki.

        W XVIII w. do ok. 1820 r. notowano w tym miejscu młyn zw. Sielczyk, należący do folwarku Grabanów, wchodzący w skład hrabstwa bialskiego Radziwiłłów. Od 1790 r. w zastawie u Chrzanowskiego. Po rozprzedaży dóbr bialskich od lat 30-tych XIX w. duży folwark z rozbudowanym systemem stawów rybnych (zachowanych do dziś), wchodzący w skład dóbr Sielec w posiadaniu Wielopolskich. 1920 r. - parcelacja folwarku zwanego odtąd Białką, cześć gospodarczą nabył wówczas Wacław Kałuszyński.

       Miejsce znaczącej bitwy podczas powstania  styczniowego w roku 1863. Bitwę oddziałów powstańczych w okolicach Białki i wszystkie inne potyczki z okresu powstania styczniowego stoczone na ziemiach Pd. Podlasia upamiętnia stojący przy drodze E-30 pomnik.

        Zachował się klasycystyczny dwór z końca XIX w. (przebudowany po1945 r., ze zmianą układu wnętrz; obecnie mieszkania pracowników Klubu Jeździeckiego). Murowany z cegły, otynkowany, częściowo podpiwniczony. Frontem zwrócony na wschód, na rzucie wydłużonego prostokąta. Parterowy, z mieszkalnym poddaszem, układ wnętrz dwutraktowy. Elewacje zwieńczone profilowanym gzymsem. Fasada dziewięcioosiowa, na środkowej i skrajnej osiach pozorne ryzality z trójkątnymi naczółkami. Elewacja tylna ośmioosiowa, boczne trójosiowe. Dach dwuspadowy kryty blachą, z czterema wystawkami w elewacji tylnej. Pozostałości parku krajobrazowego z 2 poł. XIX w. (ślady dróg parkowych w części pn.-zach. i niewielka ilość starych drzew). 

        Przy podjeździe do dworu kapliczka przydrożna, zapewne z końca XIX w. Murowana z cegły, otynkowana, słupowa, dwukondygnacyjna, na schodkowym cokole, dołem boniowana, górą z kwadratowymi płycinami o wklęsłych narożach, zwieńczona gzymsem. Kryta daszkiem czterospadowym, z żelaznym krzyżem.*

* informacje pochodzą z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006