Pawłów Stary

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

        Niewielka wieś na pn. od Janowa Podlaskiego, założona w I połowie XV w. 1775 wzmiankowany folwark, należący do dóbr biskupstwa łuckiego. 1827 wchodził w skład dóbr rządowych Janów.

       Można zobaczyć tu dawną drewnianą cerkiew neounicką. 1534 fundowana tu drewniana cerkiew unicka p.w. św. Mikołaja Bpa, notowana 1726. Kolejna drewniana p.w. św. Barbary 1741, spalona w 1774; przed 1793 wzniesiona nowa p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii, 1875 prawosławna, rozebrana w 1930. W jej miejsce wzniesiona w latach 1929-30 nowa, istniejąca do dziś, (staraniem ks. Kasprowicza, przez majstra Trofima Adamiuka) jako cerkiew neounicka. 1946 poświęcona jako kaplica katolicka p.w. św. Mikołaja, filia parafii p.w. Trójcy Św. w Janowie

       Kaplica drewniana, szalowana, konstrukcji zrębowej, orientowana. Trójdzielna, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym od północy prostokątna zakrystia, nawa na rzucie kwadratu, prostokątny babiniec z ośmioboczną wieżą konstrukcji zrębowo-słupowej, poprzedzony prostokątną kruchtą. Nawa nakryta pozorną spłaszczoną ośmiopołaciową  kopułą, w prezbiterium i babińcu strop. Okna w nawie zamknięte trójbocznie. Dachy wielopołaciowe, kryte blachą, nad nawą smukła czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę; hełmy wieży i wieżyczki ostrosłupowe, z krzyżem. Ołtarz, z elementami stylu zakopiańskiego, ok. 1930. Ikonostas o charakterze barokowo-ludowym, II poł. XIX w., przeniesiony ok. 1930 z nieznanej miejscowości, w zwieńczeniu elementy snycerki rokokowej, zapewne III ćw. XVIII w., na carskich wrotach przedstawienia Ewangelistów, II poł. XVIII w., przemalowane, w zwieńczeniu Ostatnia Wieczerza, koniec XIX w. Grób Pański, koniec XIX w. Ikony (sześć): św. Nikita, XVIII w.; św. Mikołaj, I poł. XIX w., mal. na płótnie; św. Mikołaj, II poł. XIX w.; Zmartwychwstanie, II poł. XIX w.; Matka Boska Kazańska i Mandylion, koniec XIX w., procesyjna, w ornamentalnej ramie; Chrystus Pantokrator, pocz. XX w., tondo. Dwa krzyże procesyjne, koniec XIX w. Całun (płaszczanica), koniec  XIX w., malowany.*

        Ze wzniesienia, na którym stoi kapliczka, rozciąga się piękny widok na Janów Podlaski. Na południowym skraju wsi kapliczka przydrożna z 1918, murowana, otynkowana, na planie kwadratu, kryta czterospadowym daszkiem. Wewnątrz rzeźba Matki Boskiej z tegoż okresu.

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006

 

W sieci

Janów Podlaski

- strona gminy Janów Podlaski