Połoski

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

        Niewielka wieś na pd.-wsch. od Piszczaca. W końcu XVII w. osada tatarska, w XIX w. wieś i folwark.

        Parafia unicka p.w. Św. Trójcy notowana tu w 1726, od 1875 prawosławna. Do dziś zachowana dawna cerkiew prawosławna z 1891 r. Od 1919 kościół filialny parafii Tuczna, od 1923 użytkowany jako cerkiew neounicka, 1925 remont dachu i wnętrza. 1941-45 cerkiew prawosławna, 1947 ponownie kościół. W 1966 remontowany, polichromia wnętrza, parafia p.w. Trójcy Św. ustanowiona w 1973.

        Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na ceglanej podmurówce. Orientowany, trójczłonowy, z prostokątną dwuprzęsłową nawą, węższym zamkniętym trójbocznie jednoprzęsłowym  prezbiterium i dwuprzęsłowym babińcem, w którym wydzielona kruchta z przylegającymi składzikiem i klatką schodową na chór. Wnętrze z płaskim stropem, w nawie wspartym na czterech słupach. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, z ażurową balustradą. Okna zamknięte półkoliście. Elewacja frontowa poprzedzona gankiem na czterech słupach, z dwuspadowym daszkiem. Nad zachodnim szczytem nawy wieża, czworoboczna, zwieńczona gzymsem. Dach dwuspadowy, nad nawą czteropołaciowy, kryty blachą, o wydatnym okapie z ząbkowym lambrekinem, nad nawą ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona krzyżem; na wieży ostrosłupowy hełm z krzyżem na gałce.

        Ołtarze: główny barokowy, II poł. XVIII w., z filarami, na tle których postumenty z rzeźbami aniołów, ujęty w akantowe uszy, w zwieńczeniu gloria z gołębicą Ducha Św. i wazy z bukietami, w polu głównym obraz Trójca Św., XIX w., w tradycji barokowej, mal. na desce, w predelli Ostatnia Wieczerza, XIX w.; ołtarze boczne: w tradycji barokowej, po 1923, z obrazem Najśw. Serce Jezusa; zmontowany w II ćw. XX w. z elementów wyposażenia cerkiewnego, z obrazem Matki boskiej Częstochowskiej. Obraz Ukrzyżowanie, II poł. XIX w., malowany na blasze, w tradycji akademickiej, pocerkiewny. Krucyfiks barokowo-ludowy, XIX w. Monstrancja, ok. poł. XVIII w., stopa II ćw. XVIII w., z ornamentem regencyjnym i rokokowymi medalionami z hierogramami IHS i MARIA, gloria promienista z otokiem z obłoków oraz plakietami aniołów i gołębicy Ducha Św., ramiona trzonu z figurkami adorujących aniołów. Kielich neogotycki, ok. 1900, warszawskiej firmy Teodor Werner i S-ka. Ornat biały, XVIII/XIX w., z haftem wielobarwnym jedwabiem, w kolumnie przodu kielich z hostią i Baranek Apokaliptyczny, w krzyżowej kolumnie pleców Najśw. Serce Jezusa w promienistej glorii i koronie cierniowej oraz Arma Christi, po bokach wazony z bukietami kwiatów.

        Wiatrak, zapewne z lat 20-tych XX w., typu koźlak, drewniany, oszalowany, bez skrzydeł. Zachowany pierwotny mechanizm drewniany. Dach naczółkowy, kryty gontem.*

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006

 

W sieci

Piszczac

- strona gminy Piszczac