Kolano

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Mała wieś na granicy Równiny Parczewskiej i Zaklęsłości Sosnowickiej. W 1863 roku oddziały W. Wróblewskiego i K. Krysińskiego stoczyły tu zwycięską potyczkę z wojskiem carskim (na stronie gminy Jabłoń - zdjęcie planszy z jej przebiegiem).

Kościół par. p.w. Imienia N. P. M. pierwotnie istniała kaplica murowana z 1856. Parafia erygowana 1921, obecny kościół murowany 1938, zachowane dwa ornaty z tkanin z XVIII w. W centrum wsi murowany pałac Łubieńskich z poł. XIX w. w stylu neogotyku angielskiego i pozostałości parku (m.in. aleja dojazdowa, 2 pomniki przyrody: modrzew europejski o obwodzie 310 cm i wysokości 20 m oraz lipa drobnolistna o obwodzie 280 cm i wysokości 20m). Obecnie odrestaurowany budynek jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej.

Zachowana częściowo zabudowa drewniana zapewne z ok. poł. lub II poł. XIX w., m.in. chałupy nr 2,10, 12, 24. Ustawiane szczytowo. Drewniane, konstrukcji zębowej, zwęgłowane na rybi ogon, bielone; dwutraktowe. Wewnątrz stropy belkowane. Dachy naczółkowe, kryte słomą. Domy zwrócone są w trzech kierunkach, prostopadle do siebie. W ten sposób tworzą „kolana".