Rozwadówka

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Wieś na Równinie Kodeńskiej, na południowy wschód od Wisznic.

We wsi drewniany kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, wzniesiony w 1911 na miejscu kolejnych cerkwi par. gr.-kat., drewnianych: z przełomu XVII/XVIII w., fundacji Sapiehów i z 1779, od 1875 prawosławnej (stąd w pewnych opracowaniach mylnie uznawany za dawną cerkiew). W ołtarzu głównym (przerobionym z carskich wrót z II poł. XIX w.) w części bocznej obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, z przełomu XVII/XVIII w (1697?), z widokiem zespołu katedralnego w Pawie (?) oraz zatartą sygnaturką i datą; pierwotnie prostokątny, obecnie górą przycięty lub zagięty półkoliście, przemalowany. W podniebiu nowszego konfesjonału ikona Trzech Ojców Kościoła z XVIII w., na desce, obcięta w narożach. Monstrancja z ok 1800 r., pounicka, prymitywna. Puszka z XVIII w., pounicka, bez pokrywy. Lichtarze cynowe: trzy pary późnobarokowych z XVIII w. i para klasycystycznych z I poł. XIX w., małych. Plakietka wotywna miedziana XVIII-XIX w., ludowa.*

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006

W sieci

Informacje o Teodorze Jasieńskim - dziedzicu Rozwadówki, uczestniku powstania styczniowego

Artykuł o Rozwadówce