Styrzyniec

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

        Wieś staropolska, wzmiankowana w XVI w. Dawniej zw. też Starzynice. Wieś drobnoszlachecka i folwark należały do Nasutów, Zabrzezińskich, Iliniczów, od 1579 część hrabstwa bialskiego należąca do ks. Radziwiłłów. Ok 1820 nabyty przez Wężyków. W 1919 kupiony od Amelii Wandy Wężyk przez Józefa Kuglera, w rękach tej rodziny do 1939, ostatnim właścicielem Ludwik Kugler, zamordowany wraz z żoną we wrześniu '39 po wkroczeniu Rosjan na te tereny.

        We wsi murowany dwór (obecnie Szkoła Podstawowa) otoczony parkiem - wg. "Katalogu zabytków sztuki w Polsce" wzniesiony ok. 1840 r., w 1899 rozbudowany od wschodu. Natomiast wg. innych (wiarygodnych) źródeł dwór wybudowany w 1840 r. rozebrany  został w latach 60. XX w. (po 1958 r.) a do dzisiaj zachował się murowany dworek z roku 1889...

        Dwór  po 1945 adaptowany na szkołę. W 1963 remont generalny, wówczas nadbudowa piętra (sic!)... Położony w parku, zwrócony frontem na południe. Murowany z cegły, otynkowany. Piętrowy, z podpiwniczeniem. Na planie prostokąta, sześcioosiowy, z nieznacznie wysuniętą częścią wschodnią, od południa z płytkim centralnym ryzalitem, w którym półeliptyczny wgłębny portyk toskański. Wnętrze dwutraktowe. Pomieszczenia kryte stropami, w jednym strop z fasetą. Elewacje boniowane na narożach, zwieńczone belkowaniem, okna prostokątne, w części wschodniej parterowy ryzalit z trójkątnym naczółkiem z datą 1889. Dach niski czterospadowy, kryty blachą.

        Park krajobrazowy z II poł. XIX w., z gazonem od frontu i aleją na osi tylnej. Z okazami starych świerków i lip, obrzeżony częściowo zachowanym szpalerem grabowym i od zachodu wałem oraz suchą fosą. Za parkiem od pn.-zach. sadzawka.

        Zachowany dawny budynek folwarczny z końca XIX w., zbudowany z kamienia polnego z detalem z cegły, nietynkowany. Parterowy, elewacje czteroosiowe, okna zamknięte odcinkowo, w ceglanych obramieniach. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.*

PS: Podziękowania za informacje dla Jacka Łowińskiego

 

→ Trasa II

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006