Woroblin

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

        Wieś na obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, istniejąca już w XV w. Do poł. XVIII w. współwłasność Iliniczów, Kuczków i Łazuckich, od 1752 w posiadaniu Jana Grotthusa, 1767 nabyta przez Józefa Dulembę, w rękach jego rodziny do 1814, odkąd właścicielami Joachim i Anna z Iwaszkiewiczów Bryndzowie. 1858-1901 w posiadaniu Ludwika Bryndzy-Nackiego, następnie do 1939 do jego rodziny.

        Pierwszy dwór wzniesiony w 1758 dla Jana Grotthusa. Obecny, zbudowany prawdopodobnie po 1858 (1859?) , w latach 20-30-tych XX w. powiększony o kuchnię od wschodu i pokoje gościnne od zachodu. Zniszczony w 1938, obecnie w ruinie. Drewniany, obmurowany cegłą, otynkowany. Frontem zwrócony na południe. Na rzucie prostokąta, parterowy z pięterkiem na osi, dwutraktowy. Pięcioosiowy, od frontu na osi poprzedzony przedsionkiem. Dach dwuspadowy kryty eternitem, nad przybudówką blachą. Zachowany park krajobrazowy z XIX/XX w., z oazami starych drzew (wiązy, lipy, klony), od frontu z gazonem i aleją dojazdową.

       We wsi wiele drewnianych chat, kilka najstarszych pochodzi z końca XIX w.*

 

* informacje pochodzą m.in. z "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska" Tom VIII, Zeszyt 2, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Instytut Sztuki PAN, 2006