Zabuże

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

        Wieś malowniczo położona na wysokiej nadbużańskiej skarpie, z piękną plażą nad Bugiem. Niegdyś należała do leżącego po drugiej stronie Bugu grodu mielnickiego i była siedzibą starosty. Legenda mówi, że w Zabużu znajdowało się wyjście z lochów wiodących pod Bugiem z zamku w Mielniku. W pobliżu wsi odkryto ślady z X-XI w.

        We wsi zespół dworski – murowany dwór z 2 poł. XIX w., murowana oficyna i obora, resztki założenia parkowego (własność prywatna). Do parku prowadzi pomnikowa aleja lipowa. Nad Bugiem unikalny i dobrze zachowany zespól starorzeczy. W Zabużu znajduje się prom przez Bug do pobliskiego Mielnika.

        Na pn. od wsi rezerwat Zabuże. Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza. Nieopodal zaś rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza "Trojan".