Cerkwie

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

W tym miejscu zestawione są tylko cerkwie (prawosławne, po-prawosławne oraz pounickie). Natomiast w dziale "Inne zabytki" można znaleźć zestawienia przycerkiewnych: bram i dzwonnic, plebanii i zabudowań klasztornych oraz prawosławnych i unickich (dawniej lub obecnie) kaplic i cmentarzy

Prawosławne

- Dobratycze, ok. 1900

- drewniana

- przeniesiona w 1993 z Białej Podl. (dokąd trafiła w 1954 z Cycowa)

- Jabłeczna, 1839-40

- klasycystyczna, murowana, z zespołem klasztornym i bramą - dzwonnicą z 1840 r., drewnianym domem z pocz. XX w. i dwiema drewnianymi kaplicami z 1908 r.

- Kobylany, 1888

- styl bizantyjski, murowana

 

- Kopytów, 1935

- drewniana

- Nosów, 1862

- klasycystyczna, murowana

- obok murowana dzwonnica z ok. 1870

- Sławatycze, XIX/XX w.

- bizantyjsko-eklektyczna, murowana

- Terespol, koniec XVIII w. (pierwotnie unicka)

- klasycystyczna, murowana

- obok dzwonnica (j.w.)

 

- drewniana kaplica cmentarna z 1903

 

Współczesne cerkwie znajdują się też w Białej Podlaskiej, Kijowcu i Kostomłotach

 

 

Dawniej prawosławne

- Bukowice, 1896

- drewniana kaplica

- Drelów, 1900-15

- styl bizantyjski, murowana

- cmentarz przycerkiewny z licznymi drewnianymi krzyżami z XIX-XX w. i nagrobkami z pocz. XX w.

- Gnojno, 1875

- styl bizantyjski, murowana

- nagrobek z II poł. XIX w.

- Horbów, 1905

- drewniana

- obok drewniana plebania z 1925

- Hrud, koniec XIX w.

- drewniana

- obok drewniana plebania (po 1919)

- Kodeń, 1530

- późnogotycka z wczesnorenesansowym portalem, murowana kaplica zamkowa

- Ortel Książęcy, 1882

- drewniana

- Piszczac, 1907

- murowana

- obok murowana brama z 1907

- Połoski, 1891

- drewniana

 

- Szóstka, 1890

- murowana

- drewniana plebania z poł. XIX w. (pounicka?)

- Woskrzenice, 1902

- drewniana

- obok drewniana dzwonnica z 1920

 

Unickie

- Kostomłoty, 1631

- drewniana

- obok budynek plebanii z końca XIX w. i współczesna drewniana kaplica

 

Pounickie

- Cicibór, 1655

- drewniana

- Dokudów, 1928-32

- drewniana (neounicka)

- Drelów, 1834-35

- klasycystyczna, murowana

- obok murowana dzwonnica z ok. 1835

- Hanna, 1739-42

- drewniana

- obok drewniana dzwonnica z 1739

- Jabłeczna, 1752

- drewniana

- Klonownica, 1854-61

- neogotycka (z elementami stylu mauretańskiego), murowana

- obok drewniana dzwonnica (II poł. XIX w.)

- Kościeniewicze, 1673-82

- drewniana

- Krzyczew, 1811

- drewniana (być może wzniesiona z wykorzystaniem fragmentów poprzedniej z 1683 r.)

- nagrobek z I poł. XIX w. na cmentarzu przycerkiewnym

- Makarówka, 1701

- drewniana

- Międzyrzec Podlaski

 

- 1772-74

- barokowo-klasycystyczna, murowana

- obok dzwonnica (j.w.)

 

- 1782

- barokowo-klasycystyczna, murowana

- Motwica, 1796-98 (Jakub Kubicki)

- klasycystyczna, murowana

- obok późnobarokowa, murowana dzwonnica sprzed 1796 r.

 

- Neple, 1769

- barokowa, murowana

- obok drewniana dzwonnica z II poł. XIX w.

- Ortel Królewski, 1706

- drewniana

- dawny cmentarz unicki, założony w XVIII w.

- Pawłów Stary, 1929-1930

- drewniana (neounicka)

- punkt widokowy

- Rokitno, 1852-59

- drewniana

- przy cerkwi nagrobek z pocz. XX w.

- Stary Bubel, 1740

- drewniana

- obok drewniana dzwonnica z 1864

- Wisznice, 1870-72

- neoklasycystyczna, murowana

- Witoroż, 1739

- drewniana

- obok drewniana dzwonnica z XVIII w.

- Witulin, 1741

- drewniana

- obok drewniana dzwonnica z XIX/XX w.

- Żeszczynka, 1720

- drewniana

- obok drewniana dzwonnica z XVIII w.