Cmentarze

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

Mizary - cmentarze tatarskie

- Studzianka, zał. w I poł. XVIII w. (użytkowany do 1936)

- ok. 160 kamieni nagrobnych z piaskowca i kilka płyt

- najstarsze nagrobki z II poł. XVIII w. (najstarsza z 1747, z nieczytelnym nazwiskiem), większość z XIX w.

 

- nagrobki m.in. Heleny z Jabłońskich Januszewskiej (zm. 1832), Felicji z Aleksandrowiczów Lisowskiej (zm. 1840), Jakuba Aleksandrowicza (zm. 1841), Heleny z Romanowskich Baranowskiej (zm. 1848), Macieja Sulkiewicza (zm. 1860), pułkownika ułanów rosyjskich, Alberta Lisowskiego (zm. 1878) dziedzica Ortela Królewskiego, Marii z Lisowskich Czymbajewiczowej (zm. 1895)

- Zastawek

 

Kirkuty - cmentarze żydowskie

- Biała Podlaska ok. 1810 (zniszczony całkowicie podczas II WŚ)

- pomnik upamiętniający 12 tys. Żydów z Białej Podlaskiej, Augustowa i Suwałk, którzy zginęli w obozach zagłady w czasie II WŚ.

- Łomazy

  - Międzyrzec Podlaski

 

Cmentarze z pochówkami unickim i prawosławnymi

- Bordziłówka, zał. w 1800-do końca XIX w.

- początkowo unicki, później również prawosławny i katolicki

- kamienne nagrobki z IV ćwierci XIX w.: Pawła Przesmyckiego (zm. 1866), właściciela Bordziłówki i pobliskiego Droblina, jego żony, Bilbiany z Radzikowskich Przesmyckiej (zm. 1872), Edwarda Przesmyckiego (zm. 1895)

- Dokudów

- niektóre nagrobki z I poł. XX w. z cyrylicą

 

- Dołha, zał. w pocz. XIX w.

- nagrobki (klasycystyczne z elementami neogotyku, piaskowcowe): Jana i Leokadii Górskich (zm. 1851), Grzegorza Górskiego (proboszcza parafii unickiej Dołha, zm. 1857) i jego syna

- Gnojno

- nagrobki z XIX/XX w. na cmentarzu

- żeliwny nagrobek ks. Antoniego Mazanowskiego (zm. 1866), ostatniego proboszcza unickiego i jego żony Marii z Pawłowiczów (zm. 1845)

- Klonownica

- Sycyna, zał. w I poł. XIX w.

- dawny cmentarz prawosławny, wcześniej unicki, położony malowniczo pośród drzew na skraju skarpy doliny Krzny, zachowana duża ilość nagrobków

 

 

 

 

Cmentarze z pochówkami prawosławnymi

- Biała Podlaska (przycerkiewny), zał. w 1810 (jako unicki), od 1870 prawosławny

- nagrobki z I i II poł. XIX w.

 

- Dąbrownica Mała

- na cmentarzu drewniana kapliczka (po 1925)

 

- Dobratycze, zał. w pocz. XIX w.

- nagrobki: Franciszka Grabowskiego i jego żony Zofii z Lutosławskich (zm.1854, żeliwny), Marianny z Czapskich Kraszewskiej (zm. 1858, żeliwny) oraz ks. Pawła Szymańskiego (zm. w 1856 prałata i dziekana kapituły katedralnej chełmskiej oraz dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego; neoklasycystyczny, z piaskowca)

 

 

- Drelów (przycerkiewny)

- liczne drewniane krzyże z XIX-XX w. i nagrobki z pocz. XX w.

- Kijowiec (przycerkiewny)

- nagrobki Tekli Leontiewnej Pajewskiej (zm. 1887, żeliwny) i ks. Mikołaja Mikołajewicza Pajewskiego (zm. 1890, z piaskowca)

- Nosów

 

- Ortel Książęcy

- Rokitno, pocz. XX w.

- na cmentarzu przycerkiewnym nagrobek gen. Iwana Nikołajewicza Jazykowa-Poleszko, zm. w 1906 (późnoklasycystyczny obelisk)

- Rossosz

- nagrobek Anny Onufriewny Maksymowiczowej (zm. 1900) na dawnym cmentarzu prawosławnym

- Żeszczynka

 

Cmentarze unickie

 

 

- Hanna

- katolicki, z dawną częścią unicką

 

 

- Ortel Królewski, zał. w XVIII w.

- przy kościele, dawniej unicki, obecnie katolicki

- murowany nagrobek Jana Górskiego (zm. 1841), proboszcza kościeniewickiego i ortelskiego i jego żony Anny z Dołbińskich (zm. 1830)

- Pratulin

- cmentarz z grobem unitów zamordowanych w 1874

- grób postawiony po 1920 (1931?), z głazów narzutowych, na szczycie prymitywny krzyż kamienny, tzw. „kamienna baba" o wys. 85 cm

- Rossosz, 1840-1913

- kilka zachowanych nagrobków oraz mogiła-pomnik, upamiętniająca poległych tu w bitwie z wojskami carskimi powstańców styczniowych mjr. Ejtminowicza.

- Swory, 1818

- cmentarz w niewielkim zagajniku pośród łąk

- Wisznice, 1800-1908

- cmentarz unicko-katolicki; kilka zachowanych nagrobków, m.in. rodzin Malskich i Kraszewskich: murowany, klasycystyczny z pocz. XIX w. oraz eklektyczny z II poł. XIX w.

 

Cmentarze wojenne

- Biała Podlaska, sierpień 1915-grudzień 1918

- żołnierzy niemiecko-austriackich (spoczywa tu od 600 do 650 żołnierzy niemieckich, austriackich oraz innych narodowości, m.in. Czechów, Polaków, Słowaków i Węgrów)

- Biała Podlaska,

- żołnierzy radzieckich

a) poległych w lipcu 1944 (informacja z tablicy przy wejściu)

b) 7 tys. sowieckich jeńców wojennych zamordowanych w czasie II WŚ w okolicach Białej Podlaskiej (z tablicy na głównym monumencie)

- Biała Podlaska

- jeńców włoskich zamordowanych w latach 1943-44, na końcu alei pomnik

- Biała Podlaska,

Na starym cmentarzu wiele kwater "wojennych", m.in.:

 

- poległych pod Kobylanami w d. 6 II 1919 żołnierzy 34 PP

-12 oficerów WP zamordowanych na Grabarce 16 VIII 1941

- zamordowanych na Grabarce w dniu 23 VIII 1940

- żołnierzy poległych w 1920 r.

- zamordowanych na Grabarce w dniu 5 lipca 1940 r.

- żołnierzy AK, mieszkańców BP rozstrzelanych na Placu Wolności w Białej Podlaskiej 13 listopada 1943 r.

- żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939  (w tym odzielna mogiła żołnierzy poległych w walce z Niemcami pod Dubowem).

 

 

- Dobrynka, 1915

- żołnierzy niemieckich z I WŚ

- Dobryń Duży, 1918

- żołnierzy niemieckich z I WŚ

- Kaliłów

- 40 tys. jeńców radzieckich z II WŚ

- Horbów, 1914

- żołnierzy austriackich z sierpnia 1914

- Husinka

- grób i pomnik nieznanego żołnierza polskiego poległego tu w walce z Rosjanami w sierpniu 1920

 

- Jabłoń

- na cmentarzu parafialnym mogiła kilkunastu żołnierzy, poległych we wrześniu 1939 w zwycięskiej bitwie oddziałów SGO "Polesie" gen. Franciszka, Kleeberga stoczonej pod Jabłoniem i Milanowem z wojskami radzieckimi

 

 

- Kużawka

- na skarpie rzeki Bug mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z 1920

- Las Kijowiec

- jeńców radzieckich w Lesie Kijowiec

- Leszczanka

- zbiorowa mogiła żołnierzy AK poległych w boju z Niemcami w dniach 22-26 lipca 1944

- Woskrzenice

- zbiorowa mogiła jeńców radzieckich zamordowanych w latach 1941-43

- Zaczopki

 

Pozostałe

- Biała Podlaska

- tzw. "stary cmentarz", najstarsze nagrobki z I poł. XIX w.

- Biała Podlaska,

- dawny cmentarz przy Szpitalu Szarytek, zachowane pojedyncze nagrobki

 

- Huszcza

- nagrobki: Rocha Maniszewicza (zm. 1866, granitowy), rodziny Zubelewiczów (ok. 1870, żeliwny krzyż), trzy stele z piaskowca: Józefa Kuszelewskiego (zm. 1876); Seweryna Grabowskiego (zm. 1882, dziedzica dóbr Koszoły), Marianny z Mańkowskich Izdebskiej (zm. 1882)

- Janów Podlaski

 

- Kobylany, zał. w pocz. XIX w.

- nagrobki piaskowcowe Józefy z Sakowiczów oraz Piotra i Włodzimierza Rudnickich (zm. 1848, klasycystyczny), Walerii z Karpińskich Chlipalskiej (zm. 1858), Aleksandry z Ostrowskich Kobylińskiej (zm. 1873), Kamilli z Rudnickich i jej męża Franciszka Jaszczołda, właściciela Kobylan (oboje zm. 1873)

 

 

- Koroszczyn

- cmentarz rodowy dawnych właścicieli Koroszczyna

 

- Krzyczew

- murowany nagrobek właścicielki Krzyczewa z I poł. XIX w. na cmentarzu kościelnym

- marmurowy nagrobek właścicielki Krzyczewa z pocz. XX w. na cmentarzu grzebalnym

- dwa kurhany (wg. tradycji ze szczątkami żołnierzy poległych w wojnach ze Szwedami)

   

- Malowa Góra 

- żeliwne nagrobki z II poł. XIX w. oraz marmurowy nagrobek Szymona Laszkiewicza, właściciela dóbr Kobylany (zm. 1894)

- Motwica

- Opole

- nagrobki z II poł. XIX w. i pocz. XX w.

- Podedwórze

- cmentarz kościelny z klasycystycznym nagrobkiem Józefa i Joanny Szlubowskich (właścicieli Podedwórza) z 1807

 

- Pratulin

- cmentarz przykościelny (zał. ok. 1830) z murowaną, neoromańską kaplicą grobową 1870, kapliczką z XX w. i pomnikiem żołnierzy poległych w 1920

- Rozwadówka

- na cmentarzu również rosyjskojęzyczne nagrobki z I poł. XX w.

- Swory

- zał. w 1805 w cmentarz katolicki, właściwie bez nagrobków (na jego terenie ciekawy głaz i kamienna "misa")

 

- pozostałości kolejnego, porośniętego drzewami cmentarza - zachowały się jedynie trzy krzyże, ale widoczny jest zarys wałów ziemnych