Epoki i style

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Przed 1500

Grodziska

Dobryń Duży (VIII-XI w.)

Dokudów (XII w.)

Huszlew (I poł. IX w. - nieistniejące)

Sokule (kurhany, kopce i duże płaskie głazy z podłużnymi wgłębieniami - prasłowiańskie ołtarze ofiarne?)

1500-1600 i renesans

1600-1772 i barok

Architektura dworska

 

Parki

Romanów (XVII-XVIII w., o charakterze ogrodu włoskiego)

Dzwonnice i bramy przykościelne

 

Dzwonnice i bramy przycerkiewne - pounickie:

Drewniane - "bezstylowe"

Hanna (dzwonnica z 1739)

Witoroż (dzwonnica z XVIII w.)

Żeszczynka (dzwonnica z 1720)

Murowane

Międzyrzec Podlaski (dzwonnica, 1772-74)

Motwica (dzwonnica sprzed 1796)

Kaplice

Malowa Góra (koniec XVIII, dawna dzwonnica)

Plebanie, zabudowania klasztorne, itp. - przykościelne

 

Kapliczki i figury

Podedwórze (1646)

Cmentarze

Studzianka (mizar - cmentarz tatarski, zał. w I poł. XVIII w.)

Zabytkowe pomniki

 

Architektura miejska

 

Obiekty gospodarcze i przemysłowe

 

Wiatraki i in. obiekty drewniane
 

1772-1850 i klasycyzm

Architektura dworska

Cieleśnica (klasycystyczna oranżeria z II ćw. XIX w.)

Krzyczew (oficyna z II ćw. XIX w.)

Roskosz (stajnia z 1840 lub lat 30-tych XIX w.; eklektyczna z elementami neoklasycyzmu i gotyku angielskiego)

Witulin (ruiny klasycystycznej oranżerii z I poł. XIX w.)

Parki

Cicibór Duży (I poł. XIX w.)

Cieleśnica (po 1810)

Ludwinów (poł. XIX w.)

Roskosz (II ćw. XIX w.)

Witulin (XIX w.)

Wólka Nosowska (poł. XIX w.)

Dzwonnice i bramy przykościelne

Podedwórze (klasycystyczna dzwonnica-brama z ok. 1810)

Pratulin (klasycystyczna dzwonnica z 1838)

Dzwonnice i bramy przycerkiewne

Pounickie:

Dołha (dzwonnica z 1776)

Drelów (dzwonnica z ok. 1835)

Kodeń (dzwonnica z 1805-21)

Terespol (koniec XVIII w.)

Prawosławne:

Jabłeczna (1840)

Kaplice

Kożuszki (I poł. XIX w. )

Romanów (klasycystyczna, z poł. lub pocz. XIX w.)

Woroniec (neoromańska, z ok. 1850)

Plebanie, zabudowania klasztorne, itp. - przycerkiewne

Jabłeczna (ok. 1940)

Szóstka (plebania z poł. XIX w.)

Kapliczki i figury

Dąbrowica Mała (I poł. XIX w.)

Jakówki (I poł. XIX w.)

Komarno (krzyż przydrożny z datą 1831)

Rokitno (z końca XVIII w. lub I poł. XIX w.)

Rossosz (1849)

Swory (dwie kapliczki - z II poł. XVIII w. i z końca XVIII w.)

Cmentarze

Bordziłówka (zał. w 1800, unicki, 3 nagrobki z II poł. XIX w.)

Dobratycze (zał. na pocz. XIX w., prawosławny, 3 nagrobki z poł. XIX w.)

Dołha (zał. na pocz. XIX w., 3 nagrobki z poł. XIX w.)

Kobylany (zał. na pocz. XIX w., 4 nagrobki z II poł. XIX w.)

Krzyczew (nagrobek z I poł. XIX w.)

Ortel Królewski (zał. w XVIII w., unicki, nagrobek z I poł. XIX w.)

Podedwórze (nagrobek z 1807)

Pratulin (zał. ok. 1830, katolicki)

Rossosz (zał. w 1840, unicki, kilka zachowanych nagrobków)

Swory (katolicki zał. w 1805, bez nagrobków, unicki zał. w 1818 z kilkoma zachowanymi nagrobkami oraz pozostałości trzeciego)

Sycyna (zał. w I poł. XIX w. jako unicki, potem prawosławny, zachowana pewna ilość nagrobków)

Wisznice (zał. 1800, unicko-katolicki, nagrobki z pocz. XIX w. i II poł. XIX w.)

Zabytkowe pomniki

 

Architektura miejska

 

Obiekty gospodarcze i przemysłowe

Dołha (budynek gospodarczy z I poł. XIX w.)

Koszoły (rządcówka z pocz. XIX w.)

Wiatraki i in. obiekty drewniane

 

Inne

Kobylany (fort Twierdzy Brzeskiej z 1834)

1851-1914 i  neogotyk

Architektura dworska

Huszlew (?, XIX w., ruiny oranżerii, stajnie)

Jabłoń (późnoklasycystyczna oficyna z 1891, neogotycka brama wjazdowa z kordegardą z 1909, neogotycka oranżeria z 1906)

Romanów (ok.1840-50, romantyczna brama wjazdowa i most)

Witulin (oficyna dworska z II poł. XIX w.)

Parki

Białka (II poł. XIX w.)

Droblin (II poł. XIX w.)

Grabanów (po 1860)

Huszlew (?, XIX w.)

Jakówki (II poł. XIX w.)

Klonownica Plac (II poł. XIX w.)

Koroszczyn (II poł. XIX w.)

Koszoły, (II poł. XIX w.)

Krzyczew (II poł. XIX w.)

Polubicze (poł. XIX w.)

Styrzyniec (II poł. XIX w.)

Woroblin (XIX/XX w.)

Dzwonnice i bramy przykościelne

Huszlew (neogotycka dzwonnica-brama z 1860)

Swory (brama-dzwonnica z II poł. XIX w.)

Dzwonnice i bramy przycerkiewne

Pounickie:

Drewniane - "bezstylowe"

Klonownica (II poł. XIX w., dzwonnica)

Neple (II poł. XIX w.)

Stary Bubel (1864)

Prawosławne:

Drewniane - "bezstylowe"

Witulin (XIX/XX w.)

Murowane

Janów Podlaski (po 1874)

Nosów (ok. 1870)

Piszczac (1907)

Kaplice

Jabłeczna (dwie prawosławne kaplice z 1908 r.)

Jabłoń (pocz. XX w., pałacowa)

Kołczyn (ok. poł. XIX w., unicka kaplica cmentarna)

Komarno (przed 1858; 1844?, dworska, klasycystyczna)

Pereszczówka (1859, unicka)

Pratulin (1970, neoromańska kaplica grobowa)

Terespol (1903, prawosławna)

Plebanie, zabudowania klasztorne, itp.

Dołha (plebania z XIX/XX w.)

Jabłeczna (pocz. XX w., prawosławne)

Kostomłoty (prawosławna plebania z końca XIX w.)

Malowa Góra (plebania z lat 1912-13 w stylu dworkowym i dom parafialny z końca XIX w.)

Wisznice (późnoklasycystyczna plebania z 1873, ew. 1875)

Kapliczki i figury

Białka (koniec XIX w.)

Bukowice (koniec XIX w.)

Dąbrowica Duża (z końca XIX w. oraz z XIX/XX w.)

Dąbrowica Mała (XIX w.)

Dokudów (koniec XIX w.)

Dubica (XIX/XX w.)

Kijowiec (XIX/XX w.)

Korczówka (poł. XIX w.)

Koszoły (koniec XIX w.)

Ludwinów (II poł. XIX w.)

Polubicze (?, XIX w.)

Studzianka (XIX/XX w.)

Szostaki (koniec XIX w.)

Wólka Krzymowska (1907)

Cmentarze

Drelów (prawosławny, drewniane krzyże z XIX-XX w. i nagrobki z pocz. XX w.)

Gnojno (nagrobek II poł. XIX w. oraz cmentarz unicko-prawosławny z nagrobkami z XIX w.?)

Huszcza (katolicki, 5 nagrobków z II poł. XIX w.)

Kijowiec (prawosławny, 2 nagrobki z II poł. XIX w.)

Krzyczew (nagrobek z pocz. XX w.)

Malowa Góra (katolicki, nagrobki z II poł. XIX w.)

Opole (katolicko-prawosławny, nagrobki z II poł. XIX w. i pocz. XX w.)

Pratulin (unicki, grób unitów postawiony po1920)

Rokitno (nagrobek z pocz. XX w.)

Rozwadówka (nagrobki z I poł. XX w.?)

Rossosz (nagrobek z pocz. XX w. na dawnym cmentarzu prawosławnym)

Zabytkowe pomniki

Mokrany (1905)

Polatycze (1894)

Architektura miejska

 

Obiekty gospodarcze i przemysłowe

Chotyłów (dworzec i dom dróżnika z 1867)

Cicibór Duży (dwie obory, spichlerz i lamus z II poł. XIX w.)

Cieleśnica (zabudowania folwarczne z II poł. XIX i pocz. XX w., m.in.: spichlerz z pocz. XX w. i gorzelnia z III ćw. XIX w.)

Grabanów (czworak z II poł. XIX., )

Jabłoń (przed 1914, mieszkanie koniuszego, bażantarnia, siedem murowanych czworaków, jeden dwojak, dom administratora i budynki gospodarcze)

Klonownica Plac (gorzelnia z 1880 i kuźnia z końca XIX w.)

Koroszczyn (rządcówka z II poł. XIX w oraz dawna lodownia)

Koszoły (spichlerz z II poł. XIX w.)

Ludwinów (spichlerz z II poł. XIX w.)

Podedwórze (dawny magazyn gorzelni z końca XIX w.)

Roskosz (źrebięciarnia z 1895, gorzelnia z 1910, magazyn spirytusu z 1850, cielętnik z 1898, magazyn paszowy z 1889, obora z 1890, magazyn części zamiennych z ok. 1895, spichlerz z 1898)

Rossosz (tartak i młyn wodny z 1900, dom drewniany z początku XX w. w zespole drugiego tartaku)

Witulin (spichlerz z 1858 i zbudowania Gorzelni Witulin - czworak z ok. 1906 oraz gorzelnia i magazyn spirytusu z ok.1906 - wg. innych źródeł z 1916)

Woroniec (m.in. spichlerz, obora i cielętnik z ok. 1900)

Wiatraki i in. obiekty drewniane

Dokudów (drewniana chata z XIX w.?)

Jabłoń (zabudowa drewniana z poł. XIX w.)

Kolano (zabudowa drewniana z poł. lub II poł. XIX w.)

Kostomłoty (kilka drewnianych domów z XIX/XX w)

Opole (drewniane domy mieszkalne z końca XIX w.)

Podedwórze (domy mieszkalne z końca XIX w. i pocz. XX w.)

Rossosz (drewniane domy mieszkalne z końca XIX i początku XX w.)

Serpelice (drewniane chaty z początku XX w.)

Stary Bubel (drewniane zabudowania z końca XIX w.)

Witulin (wiatrak-koźlak z końca XIX w.)

Woroblin (wiele drewnianych chat, kilka najstarszych z końca XIX w.)

Inne

Kobylany (fort Twierdzy Brzeskiej z 1912)

Koroszczyn (fort Twierdzy Brzeskiej z końca XIX w.)

Lebiedziew (fort Twierdzy Brzeskiej z lat 1878-88)

Łobaczew (fort Twierdzy Brzeskiej z lat 1878-88)

Po 1914

Architektura dworska

Grabanów (stajnia i wozownia z lat 20-30-tych XX w.)

Parki

 

Dzwonnice i bramy

Komarno (dzwonnica z 1922)

Malowa Góra (neogotycka brama z lat 30-tych XX w.)

Kaplice

Kostomłoty (unicka, współczesna)

Łózki (katolicka z 1933)

Plebanie (jeśli nie zaznaczono inaczej), zabudowania klasztorne, itp. - przykościelne

Borsuki (1923, obecnie dworek-hotel)

Horbów (1925)

Hrud (po 1919)

Polubicze (ok. 1919)

Serpelice (1946-47, klasztor)

Kapliczki i figury

Dąbrowica Mała (po 1925)

Dobrynka (ok 1920)

Drelów (1932)

Kijowiec (1938)

Kozły (1935)

Łyniew (1930)

Pawłów Stary (1918)

Pratulin (XX w.)

Serpelice (tzw. "Kalwaria podlaska", współczesna)

Cmentarze

Dobrynka (1915, wojskowy - niemiecki)

Dobryń Duży (1918, wojskowy - niemiecki)

Horbów (1914, wojskowy - austriacki)

Kaliłów (jeńców radzieckich)

Zabytkowe pomniki

Koroszczyn (1938)

Horbów (1914)

Kłoda (I poł. XX w.)

Rossosz (1928)

Serpelice (1928)

Sitnik (1937)

Swory (1928)

Sycyna (z okresu międzywojennego)

Witulin (1931)

Żerocin (współczesny kopiec, pierwotny usypany w 1936, usunięty po 1945)

Architektura miejska

 

Obiekty gospodarcze i przemysłowe

Cieleśnica (obora z lat 1927-29)

Jakówki (suszarnia tytoniu i spichlerz z lat 30-tych XX w.)

Roskosz (stodoła z 1940)

Rossosz (tartak z około 1935)

Wiatraki i in. obiekty drewniane

Krzyczew (wiatrak-koźlak z 1921)

Połoski (wiatrak-koźlak z lat 20-tych XX w.)

Niedatowane

Parki dworskie

Jabłoń

Kolano

Kostomłoty

Kownaty

Kozula

Podedwórze

Rogoźnica (XIX w.)

Woroniec

Cmentarze

Dokudów (prawosławny)

Klonownica

Krzyczew (dwa kurhany)

Ortel Książęcy

Kamienne baby

Bukowice (kamienna baba)

Cieleśnica (kamienna baba)

Pratulin (kamienna baba)

Inne

Bukowice (wiatrak)

Huszlew (zabudowania folwarczne, neogotycki spichlerz)

Podedwórze (obora)

Rogoźnica (stodoła)

Roskosz (most kolejki wąskotorowej)

Roskosz (kuźnia, stelmacharnia, piwnica dworska, piwnica folwarczna)

Swory (wiatrak i kryte strzechą stodoły)

Witoroż (chata kryta strzechą)

Woroniec (oficyna i ochronka)