Grodziska

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

- Dobryń Duży (?), VIII-XI w.

- wczesnośredniowieczne, pierścieniowate, otoczone fosą i wałem.

 

- Dokudów, XII w.

- wczesnośredniowieczne, dobrze zachowane

- stożkowate o płaskiej powierzchni, średnicy ok. 30 m., wysok. ok 5 m

- być może miejsce lokalizacji monasteru z 1580 r.

 

- Huszlew, I poł. IX w. (ponownie użytkowane w I poł. XI w.)

- nieistniejące

- podwójna linia wałów o rozpiętości 130x115 m, o wysokości do 2 m, pod grodziskiem rozległe osady przygrodowe, pochodzące z VIII-XI w.

 

Tzw. "kamienne baby" i inne

 

- Bukowice, z XVIII-XIX w. (?)

- granitowy głaz pokutny z rytymi czaszką i 3 krzyżami

- Cieleśnica

- kamień o wys. 87 cm

- obecnie jest ustawiony na terenie Parku Radziwiłłowskiego w Białej Podlaskiej

- Neple

  - Piszczac

- Pratulin

- prymitywny krzyż kamienny o wys. 85 cm

- na grobie (postawionym po 1920) unitów męczenników podlaskich zamordowanych w 1874 r.  

 

- Sokule

- w okolicy wsi kurhany, kopce i duże płaskie głazy (największy o obwodzie 9 m, dwa uznane za pomnik przyrody) z podłużnymi wgłębieniami stwarzającymi wrażenie prasłowiańskich ołtarzy ofiarnych.

- Woskrzenice