Architekci

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Pd. Podlasie nie może się niestety poszczycić wieloma zabytkami autorstwa najbardziej znanych architektów. Warto jednak podkreślić, że i tutaj powstało parę projektów uznanych autorów (głównie w I poł. XIX w., w stylu klasycystycznym). Ta strona zawiera tylko szkicowe zestawienie ich dziel - jeśli dostępne jest więcej informacji (historia obiektów, itp.) należy ich szukać na stronach o poszczególnych miejscowościach. Zamieszczam też odnośniki do biogramów w Wikipedii lub Encyklopedii PWN.

Spis:

Chrystian Piotr Aigner

Antonio Corazzi

Józef Pius Dziekoński

Romuald Gutt

Franciszek Jaszczołd

Jakub Kubicki

Franciszek Maria Lanci

Henryk Marconi

Bohdan Pniewski

Kazimierz Skórewicz

Antonio Solari

 

Chrystian Piotr Aigner

(1756-1841)

architekt i teoretyk architektury; jeden z gł. przedstawicieli pol. klasycyzmu, m.in. Świątynia Sybilli i Domek Gotycki w Puławach, kościół Św. Aleksandra, kościół Św. Anny, obecny Pałac Prezydencki w Warszawie.

Biografia w Wikipedii

Międzyrzec Podlaski

- architekt zaprojektował klasycystyczną fasadę barokowego kościoła p.w. św. Mikołaja dodaną podczas przebudowy w 1808 r.

Podedwórze

- architekt zaprojektował tu klasycystyczny, murowany kościół, tzw. "Biały"

Antonio Corazzi

(1792-1877)

włoski architekt przez wiele lat tworzący w Królestwie Polskim (1819-47). Pracował nad ok. 50 projektami (głownie w Warszawie) i, tworzonymi w duchu panującego wówczas klasycyzmu, w pierwszym okresie pobytu w Polsce głównie nad zamówieniami rządowymi. Zaprojektował m.in. budynek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tzw. Pałac Staszica i gmach Teatru Wielkiego.

Biografia w Wikipedii

Cieleśnica

- architekt zaprojektował tu klasycystyczny, murowany pałac zbudowany po 1830 r.

Horodyszcze

- architekt prawdopodobnie zaprojektował tu dla Juliana Frankowskiego pałac - klasycystyczny, murowany, na rzucie prostokąta, wzniesiony w latach 1818-28

Józef Pius Dziekoński

(1844-1927)

architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu. Pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektował głównie budowle sakralne, był prekursorem nurtu tzw. gotyku nadwiślańskiego.

Biografia w Wikipedii

Konstantynów

 

  - architekt zaprojektował tu neogotycki, murowany kościół, zbudowany w latach 1906-09 z fundacji Stanisława Plater Zyberka

- architekt prawdopodobnie był autorem dokonanej na pocz. XX w. przebudowy pałacu, nadając mu ostatecznie dzisiejszy, neogotycko-klasycystyczny charakter (przebudowa wieżyczek, wew. dziedziniec) - więcej informacji o pałacu na stronach gminy

Malowa Góra

- architekt zaprojektował tu neogotycki, murowany kościół, wzniesiony w latach 1906-1909

Romuald Gutt
(
1888-1974)

polski architekt i wykładowca; do głównych prac okresu międzywojennego należą domy jednorodzinne, szkoły, obiekty użyteczności publicznej (m.in. kolonie domów jednorodzinnych na Żoliborzu, pływalnia w Ciechocinku, zajmował się też kopcem Piłsudskiego w Krakowie).

Po wojnie wykładał na Politechnice Warszawskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest także autorem takich obiektów w Warszawie jak budynek GUS-u, ambasada ChRL, cmentarz-pomnik w Palmirach czy projekt odbudowy Zamku Ujazdowskiego.

Biografia w Wikipedii

Cieleśnica

- architekt brał udział w latach 1924-25 w projektowaniu przebudowy pałacu

Franciszek Jaszczołd

(1808-73)

urodzony w Siemiatycze znany architekt, zaprojektował wiele pałaców i założeń ogrodowych, głównie na Podlasiu i terenach obecnej Białorusi.. Był właścicielem majątku w Kobylanach. Oprócz opisanych poniżej, zaprojektował również m.in. pałace w Korczewie, Patrykozach, Neplach.

Konstantynów

- był autorem dokonanej w latach 40-tych XIX w. przebudowy założenia pałacowo-dworskiego, m.in. połączył pozostałości XVIII-wiecznego pałacu (oficyna) z pobudowanym na pocz. XIX w. klasycystycznym dworem, nadając całości eklektyczny, klasycystyczno-romantyczny charakter (więcej informacji o pałacu na stronach gminy)

Roskosz

- w latach 30-tych podczas przebudowy założenia dworsko-parkowego zaprojektował rozległy, zachowany do dziś rozplanowany na miejscu dawnych ogrodów park angielski.

Neple

- po wielkim pożarze założenia pałacowo-parkowego Kaliksta Mierzejewskiego w 1854 r., który strawił m.in. wzniesiony całkiem niedawno wspaniały pałac odbudował m.in. pałac jeszcze za życia fundatora, choć również on nie przetrwał długo. Również jemu przypisywany jest projekt neogotyckiej, murowanej kaplicy ogrodowej.

Kobylany

 - był jednym z kolejnych właścicieli miejscowego majątku, został pochowany na tutejszym cmentarzu. W Kobylanach zaprojektował miejscowy park.

Jakub Kubicki

(1758-1833)

jeden z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu, uczeń D. Merliniego. Od 1781 pracował dla Stanisława Augusta, był autorem licznych pałaców, m.in.: Belweder w Warszawie, taras na arkadach ogrodu Zamku Królewskiego w Warszawie

Biografia w Encyklopedii PWN

Motwica

- architekt prawdopodobnie zaprojektował tu wzniesioną w latach 1796-98 z fundacji Józefa Mierzejewskiego murowaną, klasycystyczną świątynię, pierwotnie jako cerkiew unicką

Franciszek Maria Lanci

(1799–1875)

architekt pochodzenia włoskiego, przedstawiciel neogotyku i neorenesansu, od 1825 w Polsce. Projektował m.in. zamki, m.in. w Zagórzanach i Zatorze, przebudowę kaplicy Złotej przy katedrze w Poznaniu na mauzoleum pierwszych Piastów, pn. skrzydło pałacu w Wilanowie.

Biografia w Encyklopedii PWN

Międzyrzec Podlaski

- architekt zaprojektował dawną szkołę parafialną - neorenesansowy, murowany budynek z lat 1852-55, w typie willi włoskiej

Henryk Marconi

(1792-1863)

 architekt pochodzenia włoskiego, od 1822 w Polsce, jeden z najwybitniejszych i najbardziej płodnych polskich architektów 2. i 3. ćwierci XIX wieku. Najbardziej znany jest ze swych budowli neorenesansowych i neoklasycystycznych (m.in. Hotel Europejski, pałac Paca w Warszawie), choć projektował również budowle  neogotyckie

Biografia w Wikipedii

Koroszczyn

- we wsi murowany, parterowy dwór z poł. XIX w. zbudowany wg projektu Marconiego, otoczony park o charakterze krajobrazowym

Bohdan Pniewski

(1897-1965)

polski architekt modernistyczny, autor m.in.  hotelu Patria w Krynicy, gmachu NBP w Warszawie, gmachu Sejmu, rozbudowy Teatru Wielkiego

Biografia w Wikipedii

Wisznice

- w miejscowości neoromański, murowany kościół, budowany w latach 1937-39 i 1945-50 wg. projektu Pniewskiego. Ciekawostką są płaskorzeźby świętych, przy wykonywaniu których modelami byli tutejsi mieszkańcy.

Kazimierz Skórewicz

(1866-1950)

architekt i konserwator zabytków, prowadził prace konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie, autor projektu gmachu z salą posiedzeń Sejmu przy ul. Wiejskiej (1925-29)

Cieleśnica

- był autorem gruntowej przebudowy pałacu w latach 1921-28 (przy udziale w latach 1924-25 Romualda Gutta)

 

Antonio Solari
(1700–1763)

architekt pochodzenia włoskiego, od 1726 r. na stałe mieszkający w Polsce, architekt królewski. Był autorem m.in. przebudowy Pałacu Radziwiłłów przy Krakowskim Przedmieściu i Zamku Królewskiego w Warszawie oraz projektantem wielu innych obiektów, głównie sakralnych.

Biografia w Wikipedii

Międzyrzec Podlaski

- architekt zaprojektował barokowy, murowany kościół p.w. św. Mikołaja, odbudowany po pożarze w 1752 r. z fundacji Augusta Czartoryskiego