Czy wiecie, że...

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 

Czy wiecie, że...

... położona nieopodal Białej wieś Dokudów była kiedyś sporym miasteczkiem z rynkiem, kilkoma ulicami i cerkwią unicką? Dzisiaj po miasteczku nie ma już żadnych śladów...

Czy wiecie, że...

... w Janowie Podlaskim, w swojej "świątyni dumania", A. Naruszewicz miał ułożyć niektóre z tez Konstytucji III Maja?

Czy wiecie, że...

... w Neplach, w latach 1817-25, kilkakrotnie bawił car rosyjski Aleksander I? Prawdopodobnie przyczyną tych odwiedzin była ukryta miłość do pięknej żony właściciela Nepli, Julii Mierzejewskiej...

Czy wiecie, że...

... w Kostomłotach znajduje się jedyna w Polsce cerkiew neounicka?

Czy wiecie, że...

... w Kodniu znajduje się dawna cerkiew zamkowa z 1540, jedyna na ziemiach polskich murowana cerkiew późnogotycka z wczesnorenesansowym portalem?

Czy wiecie, że...

... nieopodal Jabłecznej, pośród malowniczych łąk i starorzeczy Bugu, stoi monastyr - męski klasztor prawosławny św. Onufrego, jeden z głównych ośrodków prawosławia w Polsce?

Czy wiecie, że...

... na wsch. od Białej, wokół Terespola, rozciąga się pierścień fortów XIX-wiecznej Twierdzy Brzeskiej, niegdyś jednej z najpotężniejszych twierdz w Europie?

Czy wiecie, że...

... koło Janowa Podlaskiego, przy ścieżce przyrodniczej Łęg Dębowy, można zobaczyć śródleśne wydmy?

Czy wiecie, że...

... działa, które obecnie stoją w parku w Białej, dawniej tworzyły ogrodzenie pomnika znajdującego się nieopodal Terespola, we wsi Polatycze? Pomnik upamiętnia miejsce bitwy polskich oddziałów z wojskami gen. A. Suworowa w roku 1794...

Czy wiecie, że...

... w Terespol stoi żelazny obelisk z 1823 r., wzniesiony na pamiątkę zbudowania pierwszej w Królestwie Polskim drogi bitej, tzw. traktu warszawsko-brzeskiego?

Czy wiecie, że...

... w Neplach, Woskrzenicach, Pratulinie i Cieleśnicy znajdują się tajemnicze głazy, przypominające sylwetkami kobiety, tzw. "kamienne baby"?

Czy wiecie, że...

... w położonym na pn. od Białej Konstantynowie w roku 1660 odbył się słynny pojedynek Jana Chryzostoma Paska z braćmi Nurzyńskimi, który pisarz barwnie opisał w swoich „Pamiętnikach"?

Czy wiecie, że...

... w Romanowie znajduje się dworek, w którym do około 15-tego roku życia u swoich dziadków Malskich wychowywał się znany pisarz, publicysta, działacz polityczny - J.I. Kraszewski?

Czy wiecie, że...

... w Studziance i Zastawku znajdują się unikalne cmentarze tatarskie, tzw. mizary?