Szlakiem Kraszewskiego

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

 Trasa tej wycieczki rozpoczyna się w Białej Podlaskiej. Tu Kraszewski przebywał w latach 1822-1826 i uczył się w Szkole Bialskiej pod okiem bardzo wymagających profesorów. Dużo wrażeń dostarczały mu wycieczki do tajemniczych ruin radziwiłłowskiego pałacu otoczonego starodrzewiem. Pobyt w Białej wywarł wielki wpływ na życie przyszłego pisarza i nie pozostał bez wpływu na jego twórczość.

 W "Obrazkach z życia i podróży" tak pisał J.I. Kraszewski:

"Pierwszy raz w życiu spotkałem się ze skrzynką bardzo starych ksiąg (...), nabrałem pasji do starych książek (...), w tej to Białej przeżyłem ja najlepsze z moich lat dziecinnych: w niej się moja dusza otworzyła na świat; tu poczułem po raz pierwszy chętkę do pisania i wziąłem pióro w rękę(...)"

 W Białej Podlaskiej warto zwiedzić budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego, dawną Akademię Bialską dzięki której miasto nazywane było Atenami Podlasia. Obok budynku liceum stoi pomnik J.I. Kraszewskiego (prawdopodobnie jedyny w Polsce), wystawiony w 1928 roku z fundacji bialskiego społeczeństwa a wg. projektu płk. Ludwika Bittnera.

Z Białej trasa prowadzi do Wisznic. Na cmentarzu pounickim znajduje się grób matki pisarza oraz grobowiec rodzinny Kraszewskich, w którym zostali pochowani bracia Józefa. Z Wisznic niedaleko już do Romanowa gdzie należy zwiedzić dwór Kraszewskiego i znajdujące się tam Muzeum Biograficzne pisarza.

Kraj lat dziecinnych ciepło wspominał też Kraszewski w pisanych u schyłku życia "Bezsennych nocach". To tutaj, na Podlasiu, poznał również realia życia chłopskiego, później wielokrotnie przedstawiane w powieściach.*

 

* tekst zaczerpnięty z prasy codziennej (?...)